Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kenniscentrumbijeenkomst

Natuurwetenschappelijk redeneren met interactieve diagrammen in het basisonderwijs. Door Joanna Holt (j.holt@hva.nl) & Tom van Eijck (t.j.w.van.eijck@hva.nl).

Evenement

Na alle lockdowns is er eindelijk weer ruimte voor fysieke ontmoeting. We organiseren in het nieuwe studiejaar 2022-23 daarom heel graag een aantal Kenniscentrumbijeenkomsten! Het wordt een mix van de eerdere lunchbijeenkomsten en Onder Soep-lezingen. Alle medewerkers van FOO zijn van harte welkom om tijdens de lunch deel te nemen of gewoon even mee te luisteren.

Natuurwetenschappelijk redeneren met interactieve diagrammen in het basisonderwijs

Tijdens Wetenschap & technologielessen (W&T-lessen) op de basisschool ligt de focus vaak op het uitvoeren van experimenten, volgens een stappenplan, met weinig nadruk op het begrijpen en verklaren van de waargenomen verschijnselen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het redeneren over oorzaak en gevolg en het komen tot inzichten onvoldoende gestimuleerd. Hoe kunnen we deze ongewenste situatie verbeteren? Het Minds-On project (https://mindson.nl/) onderzoekt hoe natuurwetenschappelijk redeneren gestimuleerd kan worden met behulp van interactieve kennisdiagrammen. Dergelijke diagrammen ondersteunen leerlingen middels geautomatiseerde hulp en feedback en verlichten daarbij de werklast van de leerkracht.

De afgelopen twee jaar heeft het Minds-On project een nieuwe methode ontwikkeld voor geven van W&T lessen waarbij interactieve diagrammen een centrale rol spelen. Op grond daarvan zijn middels ontwerponderzoek vier verschillende lessen gemaakt en getest op ruim 15 basisscholen in Amsterdam en omgeving. Dataverzameling bestond uit afnemen van voor- en na-toetsen, leerling- en leerkracht tevredenheidsenquêtes, het verzamelen van software-gebruiksdata en het doen van gedragsobservaties.

Tijdens de lezing van 3 november a.s. wordt nader ingegaan op deze nieuwe methode, de behaalde resultaten en vele inzichten die het ontwerponderzoek heeft opgeleverd.

Meer informatie via https://mindson.nl/

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 27 oktober 2022

Datum

Startdatum 03 nov

Tijd

12:30 - 13:30 uur

Contact

Joanna Holt