Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kenniscentrumbijeenkomst

Supplemental instruction met Izaak Dekker

Evenement

Na alle lockdowns is er eindelijk weer ruimte voor fysieke ontmoeting. We organiseren in het nieuwe studiejaar 2022-23 daarom heel graag een aantal Kenniscentrumbijeenkomsten! Het wordt een mix van de eerdere lunchbijeenkomsten en Onder Soep-lezingen. Alle HvA medewerkers zijn van harte welkom om tijdens de lunch deel te nemen of gewoon even mee te luisteren.

Wanneer

Donderdag 13 oktober 12.30 - 13.30 uur

Waar

KSH 04A04

FOO ontving NPO middelen om te zorgen dat studenten het gemis van fysiek onderwijs konden inhalen. Onze opleidingen gebruikte dit om extra begeleiding aan te bieden aan studenten en zette hierbij studentassisstenten in. Izaak Dekker organiseerde daarvoor een gezamenlijke aanpak (Supplemental Instruction) waarbij de studentassisstenten werden getraind en ingezet.

Bekijk hier onder de video over de toepassing van SI bij faculteit Onderwijs en Opvoeding

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Supplemental instruction is een vorm van peer assisted learning waarbij een oudere student die het vak waar het aan verbonden is al heeft doorlopen met behulp van werkvormen de stof uit de colleges met studenten oefent aan de hand van collaborative learning techniques.
SI is al sinds de jaren 80 onderzocht, maar telkens door studenten die bij de sessies opdagen te vergelijken met studenten die dat niet doen. Ondanks statistische controles blijft hierdoor de kans aanwezig dat je appels met peren vergelijkt door zelfselectie (studenten die op komen dagen kunnen op allerlei manieren verschillen van die die niet op komen dagen). Door random toe te wijzen wie SI kreeg in kwartaal 3 en wie in kwartaal 4 bij de 10 deelnemende opleidingen van FOO lukte het om een goede controle groep te creëren.

Tijdens de lunchlezing presenteert Izaak Dekker de uitkomsten van dit experiment.

Het is mogelijk de bijeenkomst online te volgen

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 29 september 2022

Datum

Startdatum 13 okt

Tijd

12:30 - 13:30 uur

Contact