Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Lectoraatskring Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad: 'Werken aan studiesucces in hbo'

Evenement

Vrijdag 17 mei is de eerstvolgende bijeenkomst van de lectoraatskring Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad.

De bijeenkomst staat dit keer dit keer in het teken van werken aan studiesucces in hbo. We hebben Ellen Klatter van Hogeschool Rotterdam bereid gevonden haar recente onderzoek naar studiesuccesbevorderende maatregelen toe te lichten, en vanuit het lectoraat zal Mieke van Diepen wat meer vertellen over manieren waarop docenten onderzoekend kunnen werken aan studiesucces. We gaan met elkaar in gesprek over hoe de gepresenteerde bevindingen en ideeën docenten en andere onderwijsprofessionals op weg kunnen helpen. 


Wanneer

Vrijdag 17 mei 11:00 – 12:30, met aansluitend een broodje

Grip op studiesucces

Onlangs verscheen het adviesrapport 'Grip op studiesucces' van Ellen Klatter (Hogeschool Rotterdam). De afgelopen jaren is er binnen Hogeschool Rotterdam hard gewerkt aan het bevorderen van het studiesucces en het verhogen van het rendement in het onderwijs. De vele maatregelen hebben echter nog niet geresulteerd in het bereiken van het gestelde doel op het gebied van studiesucces. De commissie Studiesucces kreeg als opdracht een (gedragen) advies uit te brengen over studiesuccesbevorderende maatregelen, waaronder de BSA-maatregel. Deze opdracht was als volgt geformuleerd: 'Het doel is om tot adequaat beleid te komen op het gebied van het verhogen van studiesucces, waarbij aandacht wordt besteed aan onder andere de BSA als studiesucces verhogende maatregel.'

Je kunt hier het rapport downloaden
 

Onderzoekend werken aan studiesucces

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde onlangs in De Staat van het Onderwijs 2019 dat 'het onderwijs' beter moet evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten. Het lectoraat werkt aan instrumenten waarmee docenten onderzoekend kunnen werken aan studiesuccesmaatregelen. Uitgangspunt is dat de docent de sleutel is voor het verbeteren van studiesucces. Omdat studiesuccesmaatregelen vaak niet structureel worden doordacht, geëvalueerd, en geïmplementeerd wordt te vaak het kind met het badwater weggegooid. Tijdens de lectoraatskring zullen we ideeën presenteren en uitwisselen voor de doorontwikkeling en implementatie van de instrumenten en voor vervolgonderzoek naar de taakopvatting die managers/ leidinggevenden hebben van docent-onderzoekers in deze context.

Programma

1. Inloop met koffie en thee (11.00u)
2. Welkom en nieuws van het lectoraat
3. Grip op studiesucces (Ellen Klatter, HR)
4. Onderzoekend werken aan studiesucces (Mieke van Diepen, HvA)
5. In gesprek
6. Afsluiting en napraten met een broodje (12.30u-13.00u)

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk i.v.m. de catering. Dat kan door te mailen naar lectoraatKS@hva.nl

Wij verheugen ons erop jullie (weer) te zien en spreken 17 mei!

Organisatoren

Louise Elffers
Mieke van Diepen
Fiona Veraa
Bas Agricola

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Locatie

Amstelcampus: Zaal BPH04A22
Benno Premselahuis (naast het Wibauthuis)
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 13 mei 2019