Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kohnstammlezing door Femke Halsema ‘Veilige plek voor onveilige meningen’

Burgemeester Halsema houdt Kohnstammlezing 2019

Evenement

Femke Halsema, burgemeester van de gemeente Amsterdam, houdt dit jaar de Kohnstammlezing. In haar lezing, getiteld ‘Veilige plek voor onveilige meningen’, stelt zij burgerschap en onderwijs centraal.

Inhoud

Hoe voeden wij onze kinderen op tot goede staatsburgers? Die vraag is natuurlijk van alle tijden; Plato stelde hem al. In deze lezing stelt Halsema burgerschap en onderwijs centraal. Hoe proberen wij tegenwoordig onze kinderen op te voeden en op te leiden tot onafhankelijk denkende volwassenen die over voldoende kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn voor een goed functionerende democratische rechtstaat? Welke ontwikkelingen in onderwijs en samenleving dragen daaraan bij en welke tendensen zien we die het ontwikkelen van burgerschap niet bevorderen. Ieder kind, waar zijn of haar wieg ook heeft gestaan, zou het beste uit zichzelf moeten kunnen halen. Welke verbeteringen zijn mogelijk?

Over Femke Halsema

Femke Halsema werd op 25 april 1966 geboren en groeide op in Enschede. Na een opleiding tot  criminoloog bekleedde zij diverse posities in het openbaar bestuur, waaronder fractievoorzitter in de Tweede Kamer en politiek leider van GroenLinks. In 2011 verliet zij na twaalf jaar de landelijke politiek om meer praktisch bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sinds die tijd werkte zij als bestuurder in het bedrijfsleven, in de semipublieke sector en in de cultuursector. Ook publiceerde Halsema haar politieke memoires Pluche en schreef zij het essay Macht en verbeelding voor de Maand van de Filosofie. Op 12 juli 2018 werd Halsema benoemd tot burgemeester van Amsterdam. Als burgemeester is zij onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde, veiligheid en handhaving in Amsterdam.

Burgemeester Femke Halsema (fotograaf Tom Feenstra)


Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de twintigste editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA. Vanaf dit jaar wordt de lezing digitaal uitgegeven.


Onderwijs en Opvoeding Amsterdam

Het samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam bestaat uit: de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Kohnstamm Instituut UvA BV en onderzoeksinstituut LEARN! en LEARN! Academy van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).


Locatie

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 mei 2019