Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Krachtvoerlezing 'Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap'

door Martine Braaksma

Evenement

Hoe kunnen aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur bijdragen aan voldoende én goede leraren? Op deze vraag van de Tweede Kamer geeft de Onderwijsraad antwoord in het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap

Het advies van de Onderwijsraad

De raad introduceert een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur. De kern van het beroep is in alle vakken en gelijk. Daarnaast hebben leraren inhoudelijke kennis nodig voor een specifieke onderwijscontext, bijvoorbeeld voor lesgeven in een bepaald vak. Vanuit deze gedachte adviseert de raad om ruimere onderwijsbevoegdheden in te voeren: geldig voor meerdere sectoren en meerdere (verwante) vakken, samen met specialisatiemogelijkheden.

Prikkels voor professionalisering en loopbaanontwikkeling

In combinatie met de ruimere bevoegdheden pleit de raad voor sterkere prikkels voor professionalisering en loopbaanontwikkeling op de werkplek. Startende leraren en leraren met een nieuw behaalde specialisatie moeten hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen door goede begeleiding in de school. De Onderwijsraad adviseert een commissie aan te stellen die de precieze opleidingsstructuur uitwerkt.

Het advies heeft in de afgelopen maanden veel reacties en discussie opgeleverd, variërend van ‘ha, eindelijk een ander en verfrissend geluid’, tot ‘dit is een aanslag op mijn professie als docent’.

Reactie op het advies

Lector Marco Snoek schreef op Scienceguide een uitgebreide reactie waarin hij aangeeft dat het advies een verfrissende kijk op bevoegdheden geeft die laat zien hoe een verandering van het stelsel en systeem van opleidingen en bevoegdheden een aantal knelpunten kan oplossen. Maar tegelijk vindt hij het een vrij smal advies met een beperkte invulling van het begrip ‘loopbaan’.

Zijn reactie is hier te vinden: https://www.scienceguide.nl/2018/11/ruim-baan-voor-loopbanen-van-leraren/


Discussie over het advies van de Onderwijsraad

In de discussie met de zaal wordt ingegaan op de vraag welke kansen dit advies biedt en welke knelpunten worden verwacht. Hoe denken de aanwezigen hierover en wat zijn de mogelijke implicaties van het advies voor lerarenopleidingen en scholen?

Het volledige advies en een publiekssamenvatting zijn  te lezen via:
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2018/ruim-baan-voor-leraren/item7699

Over de spreker

Dr. Martine Braaksma is werkzaam als senior adviseur bij de staf van de Onderwijsraad. Ze is als projectleider betrokken geweest bij de voorbereiding van het advies ‘Ruim baan voor leraren’.


Programma 

16.00 – 16.05:  Inleiding door prof. dr. Ron Oostdam, Onderzoeksdirecteur Kenniscentrum
                           Onderwijs en Opvoeding - Lector Maatwerk in leren en instructie.
16.05 – 16.50:  Krachtvoerlezing 'Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap'
                           door Martine Braaksma, stafmedewerker Onderwijsraad
16.50 – 17.05:  Enkele korte reacties op het advies
17.05 – 17.20:  Discussie met de zaal over de vraag welke kansen het advies biedt en welke
                           knelpunten worden verwacht.
17.20 – 18.00:  Borrel

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Krachtvoer lezingen geinteresseerden op de hoogte brengen van belangrijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en het praktijkonderzoek van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. 
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor iedereen. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2019