Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotie Patricia Kruit

Evenement

Op vrijdag 23 november verdedigt Patricia Kruit haar proefschrift 'Experimenting matters: Learning and assessing science skills in primary education.'

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op het aanleren van onderzoeksvaardigheden in de wetenschap- en technieklessen bij kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. 

In het proefschrift wordt verslag gedaan van een instructieraamwerk dat gebruikt is om lessen te ontwikkelen voor het onderwijzen van onderzoeksvaardigheden en worden verschillende meetinstrumenten geanalyseerd en beschreven. Daarnaast worden de effecten van verschillende instructiemethoden in kaart gebracht.

Bij dit onderzoek werd Patricia begeleid door promotor prof. dr. Ron Oostdam en door co-promotores dr. Ed van den Berg en dr. Jaap Schuitema.

U bent van harte uitgenodigd om de verdediging bij te wonen. 
Deze vindt plaats op vrijdag 23 november om 13.00 in de aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 september 2018