Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotie Eline van Batenburg

Evenement

Op vrijdag 9 november verdedigt Eline van Batenburg haar proefschrift Fostering Oral Interaction in the EFL Classroom: Assessment and Effects of Experimental Interventions.

In dit proefschrift staat het gespreksvaardigheidsonderwijs Engels voor vmbo-kader leerlingen centraal.
In een serie van vier studies wordt het  aanbod van gespreksvaardigheidsoefening in de drie meest-gebruikte lesmethodes Engels geanalyseerd, wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een nieuwe toetsvorm waarmee mondelinge interactievaardigheden betrouwbaar kunnen worden beoordeeld, en worden twee experimentele studies gerapporteerd: een eerste studie naar het effect van verschillende didactische aanpakken op de gespreksvaardigheid Engels van vmbo-kaderleerlingen, en een tweede studie naar de ontwikkeling van leerlingen ten aanzien van de bereidheid tot spreken, het zelfvertrouwen en het spreekplezier.
Ten slotte wordt ook de relatie tussen deze affectieve variabelen en de spreekprestaties van leerlingen in kaart gebracht.

Bij dit onderzoek werd Eline begeleid door promotores Prof. Dr. Ron Oostdam en Prof. Dr. Ruben Fukkink, en door co-promotores Dr. Amos van Gelderen en Dr. Nivja de Jong.

U bent van harte uitgenodigd om de verdediging bij te wonen. Deze vindt plaats op vrijdag 9 november om 13.00 in de aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 12 september 2018