Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotie Dick van Straaten

Evenement

In zijn proefschrift 'Connecting Past, Present and Future: The enhancement of the relevance of history for students' onderzoekt Van Straaten doelen en didactische methoden van geschiedenisonderwijs waarin leerlingen kennis van het verleden gebruiken in hun oriëntatie op heden en toekomst.

Dergelijk onderwijs kan ertoe bijdragen dat leerlingen gaan inzien en ervaren wat geschiedenis te maken heeft met henzelf, met de huidige samenleving en met hun inzicht in het menselijk bestaan. De centrale hypothese van het proefschrift is dat geschiedenis op die manier voor leerlingen meer relevantie krijgt. Dat is belangrijk, omdat leerlingen geschiedenis vaak niet nuttig vinden of moeite hebben het nut ervan onder woorden te brengen. Bovendien draagt waardering van de relevantie van een schoolvak bij aan motivatie en betrokkenheid in de les.

Het proefschrift bevat vijf studies: een studie waarin relevantie nader gedefinieerd wordt en doelen en methoden van ‘relevant’ geschiedenisonderwijs onderscheiden worden; een validatiestudie naar een instrument waarmee de relevantiebeleving van geschiedenis gemeten kan worden; en drie studies naar de praktische haalbaarheid en effecten van geschiedenisonderwijs dat zich expliciet richt op het verbinden van verleden, heden en toekomst.  

Van Straaten verdedigt zijn proefschrift op 8 november aanstaande. Zijn onderzoek werd begeleid door promotor Prof. Dr. Ron Oostdam en copromotor Dr. Arie Wilschut.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 20 september 2018