Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Dialoogbijeenkomst 'Toegankelijkheid in het Hbo'

Evenement

Het Lectoraat 'Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad' heeft op een dialoog-bijeenkomst georganiseerd over toegankelijkheid in het hbo. Collega’s van binnen en buiten de HvA waren hierbij van harte welkom.

Het waarborgen van de toegankelijkheid in het hbo is een breed gedragen doel. Er lijkt sprake van algemene consensus dat studenten een gelijke kans moeten krijgen om een onderwijsloopbaan te volgen die past bij hun capaciteiten. Toch is het in de praktijk lastig om gevolg te geven aan dit uitgangspunt.

Het Lectoraat 'Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad' voert voor het NRO onderzoek uit naar de toegankelijkheid in het hbo. We presenteren op 16 oktober onze bevindingen. Het onderzoek mondt uit in een praktische handreiking met een beslismodel om de toegankelijkheid in het hbo te evalueren en waarborgen. Dit model willen we graag in deze bijeenkomst aan jullie voorleggen om zo met jullie feedback te komen tot een definitief model.

Programma

15.00 uur: Presentatie onderzoek toegankelijkheid in het hbo: Van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk.
15.30 uur: Aan de slag met het beslismodel in subgroepen en plenaire terugkoppeling 
16.30 uur:  Afsluiting en borrel

Met vriendelijke groet,
Louise Elffers
Fiona Veraa
Mieke van Diepen

Team Lectoraat Beroepsonderwijs

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 14 januari 2019