Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kohnstammlezing door Freek de Jonge 'Mag ik even uw aandacht?'

Evenement

Op vrijdag 23 maart 2018 werd in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de negentiende Kohnstammlezing gehouden, mede georganiseerd door het Kohnstamm Instituut:

door Freek de Jonge


Samenvatting:

Wij verschillen van dieren omdat wij keuzes kunnen maken op basis van rationele overwegingen.
Niet alleen staan we iedere dag voor meer keuzes, we zijn ook steeds jonger als we gaan kiezen.
Dat betekent dat het maken van de juiste keuzes de belangrijkste opgave voor de mens is.
Bijvoorbeeld of je rekenen en taal moet leren voor je leert kiezen?

We gaan het hebben over onderwijs.
Het fenomenale domein
dat zich uitstrekt van iemand iets wijs maken,
tot iemand wijzer maken.
Van het kind dat iets abstracts
als het alfabet van zijn grootmoeder leert,
tot het kind dat zijn opa computerles geeft.

Inrichting en organisatie van het onderwijs laat ik graag aan anderen over. Ik ben te veel liefhebber van toeval en chaos om daar werkelijk belangstelling voor te hebben. Er valt overigens voor de liefhebber van toeval en chaos veel te genieten in het onderwijs. Het succes van De Luizenmoeder spreekt boekdelen.

De beschikbaarheid van kennis kan het probleem niet zijn. Want meer dan ooit is alles wat aan kennis vergaard is, voor meer mensen dan ooit beschikbaar. Het gaat erom de kennis eerlijk te (ver)delen.

Voor je iemand iets gaat leren dien je vast te stellen waar het in het leven om gaat.

Een mens staat voor de taak zijn tijd van leven voor zichzelf en de ander zo aangenaam mogelijk  te doden.

En dan in een andere volgorde
met andere woorden

Aandacht is adem voor de geest.

 

 

 

Filmregiestratie Kohnstammlezing

Vrijdag 23 maart 2018 kon u de Kohnstammlezing bijwonen, verzorgd door Freek de Jonge. We hopen dat u heeft genoten!

Als u onverhoopt niet kon komen, of de lezing nog een keer wil bekijken of anderen erop wil attenderen, dan is de filmregistratie van de Kohnstammlezing  de vinden op bovenstaande link.

Over de spreker

Frederik Jan Georg (Freek) de Jonge (Westernieland, 1944) studeerde, heel kort, Culturele antropologie en MO Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij werd bekend toen hij in 1969 samen met Bram Vermeulen optrad met het sociaal geëngageerde cabaretgezelschap Neerlands Hoop in Bange Dagen. Vanaf 1980 ging hij solo en veranderde hij het cabaret met zijn geconstrueerde conferences waar een rode draad doorheen liep. Hij verzorgde tien keer een speciale show rond de jaarwisseling.

Voorts schreef hij drie romans, presenteerde televisieprogramma’s, acteerde in films, speelde de Nar in King Lear (1996) en maakte als singer-songwriter een drietal cd’s. Momenteel werkt hij aan zijn memoires.
De Jonge was een jaar (2015 - 2016) Honorary Fellow aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam vanwege zijn belangrijke bijdragen aan kunst en cultuur.

Tijdens een reeks colleges was onderwijs een van zijn thema’s.

Kohnstammlezing

Ieder jaar vindt de Kohnstammlezing plaats, aan alle belangstellenden gratis aangeboden door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. De lezingenreeks is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding.

Het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding is mede organisator van de Kohnstammlezing. Prof. dr. Ron Oostdam, onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum en lector Maatwerk in leren en instructie, heeft zitting in het comité dat de Kohnstammlezing organiseert. 

Let op!

Vanaf heden zullen de uitnodiging en de tekst van de lezing uitsluitend in digitale vorm verschijnen.

De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA, Amsterdam. Vanaf dit jaar wordt de lezing digitaal uitgegeven.

Indien u per e-mail voor de Kohnstammlezing 2019 e.v. wilt worden uitgenodigd, kunt u dit mailen naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 25 maart 2018