Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Afscheidscollege dr. Ed van den Berg

Evenement

Onder overweldigende belangstelling heeft Ed van den Berg afscheid genomen als lector Wetenschap en Techniekonderwijs


Op woensdag 1 juni 2016 heeft dr. Ed van den Berg, lector Wetenschap- en Techniekonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam zijn afscheidscollege gehouden, getiteld: 

LESSEN OVER LERARENOPLEIDING EN ONDERWIJSPRAKTIJK

Voorafgaand aan het college van Ed vond het 2 e Amsterdams Symposium Didactiek van de Bètavakken plaats, met parallel presentaties en workshops van docenten en onderzoekers op het gebied wetenschap en techniek (W&T), Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), natuurkunde, biologie, scheikunde, rekenen en wiskunde in primair, voortgezet en hoger onderwijs. Het was een rijk en inspirerend programma  rond diverse praktijken in Bèta-vakdidactiek en interessant voor zowel leerkrachten PO, docenten VO en HO, als onderzoekers en ontwikkelaars. Zeer veel geinteresseerden woonden het Symposium bij.

Ed van den Berg tijdens zijn Afscheidslezing

 

 

 

 

Programma

13.30 uur

Inloop Kohnstammzaal KSH 09-A10     9 de verdieping

Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, Amsterdam

14.00 – 15.00 uur

Ronde 1: Keuze uit drie parallelsessies (wiskunde, W&T PO, natuurwetenschap VO) 

 

Korte pauze voor koffie, thee en zalen wisselen

15.15 – 16.00 uur

Ronde 2: Keuze uit drie parallelsessies (lerarenopleiding of workshop PO of workshop VO)
 

 

Korte pauze voor koffie, thee en zalen wisselen

16.15 – 17.00 uur

Kohnstammzaal KSH 09-A10

Afscheidslezing Ed van den Berg

Lessen over Lerarenopleiding en Onderwijspraktijk
 

17.00 – 18.00 uur

Afscheid en borrel in Kohnstammzaal KSH 09-A10

Ron Oostdam en Marco Snoek bieden het afscheidscadeau aan.

 

 

  Overzicht Parallel sessies - Presentaties en workshops

 

  Zaal KSH 02A04

  Zaal KSH 03A11

  Zaal KSH 03A35

 

Sessie A1: Rekenen/wiskunde

Sessie A2: W&T/OOL Primair Onderwijs

Sessie A3: Voortgezet Onderwijs

 

14.00 – 15.00 uur
Ronde 1

Sonia Palha (HvA): Grafieken leren tekenen met Virtual Math

Andre Heck (UvA): Dynamica leren begrijpen door experimenteren en modelleren

Marco Kragten (HvA): Beter begrip van biologische processen met diagrammen

Ronald Keijzer (iPabo): Hoe aanstaande leerkrachten rekenen

 Patricia Kruit (HvA): Leren van onderzoeksvaardigheden

Edith Louman / Martijn Weesing (Ipabo): Pabo uitstroomprofiel talentontwikkeling bij W&T

       Bart Groeneveld (UvA):
       Wetenschapsknooppunt Amsterdam –
       professionaliseren en faciliteren

 Tom van Eijck (HvA): SCHOOL: Sociaal-Constructief  Handelingsgericht Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Wouter Spaan (HvA): Gebruik van leerdoelen tijdens het ontwerpen van practica

Gerrit Kuik (VU): 30 jaar innoveren bij het VU natuurkundepracticum

Agnes Kemperman (Betapartners):  Docenten programma’s in samenwerking met bedrijfsleven

Paul Logman (VU): De effecten van techniek oriëntatie-stages in de IJmond op havo3-leerlingen

15.00 – 15.15 uur

  Korte pauze voor koffie, thee en zalen wisselen​

 

Sessie B1: Lerarenopleiding

Sessie B2: W&T/OOL  Primair onderwijs

Sessie B3: Voortgezet Onderwijs

 

15.15 – 16.00 uur
Ronde 2

Hanna Westbroek (VU): Natuur- en scheikunde docenten die samen hun repertoire uitbreiden

Daan van Smaalen (HvA): Lesson Study door wiskundedocenten

Willem Hoekstra (VU): Tien jaar vakdidacticus wiskunde: wat weet ik nu (niet meer) zeker?

Workshop PO

 Welmoet Damsma (Naturalis):
Over dinosauriërs, echte objecten en legoblokjes: hoofd, hart & handen

Workshop VO Visueel Leren

Monique Pijls (HvA): Leerling legt uit aan andere leerling via animaties … hoe doe je dat?

Sharon Calor (UvA) / Peter Zwerver (OSB): Wiskundige discussies tussen leerlingen: de rol van de docent

 

We willen u allen danken voor uw aanwezigheid. 

prof.dr. Ron Oostdam, directeur Kenniscentrum Onderwijs en opvoeding
drs. Ietje Veldman, decaan Faculteit Onderwijs en opvoeding

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 oktober 2016