Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Krachtvoer-lezing 'Verschillende stadsdelen, verschillende schoolloopbanen?'

door Ruben Fukkink, Sandra van Otterloo, Lotje Cohen, Merel van der Wouden & Bonne Zijlstra

Evenement

Leerlingen in het Amsterdamse onderwijs: Verschillende stadsdelen, verschillende schoolloopbanen?

Fotograaf: Nienke Laan


Inhoud

De relatie tussen de schoolloopbanen van jongeren en de buurt waar zij opgroeien is regelmatig onderzocht, vaak met speciale aandacht voor de grote Europese (hoofd)steden, zoals Athene, Berlijn, Helsinki, Oslo en Zürich. In deze Krachtvoer-lezing bespreken we dit thema voor Amsterdamse leerlingen.
Op basis van gegevens over ruim 10.000 leerlingen uit vier cohorten uit een databestand van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) is onderzocht of de schoolloopbanen samenhangen met kenmerken van de leerling, de school en het stadsdeel waarin men naar school gaat.

We kijken bij de schoolloopbanen naar twee zaken:

  • overadvisering (ten opzichte van de Cito-score) aan het einde van de basisschool
  • onderwijsrendement in de onderbouw van havo en vwo


Centrale vraag

De centrale vraag is: waar hangen overadvisering en het rendement van leerlingen mee samen? Kunnen we schoolloopbanen voorspellen vanuit leerlingkenmerken, zoals zijn of haar Cito-score en het geslacht van de leerling? Of zijn de school en het stadsdeel waar men opgroeit en naar school gaat ook van invloed, zoals de sociaal-economische status van de leerlingenpopulatie, het Cito-gemiddelde van de school en het stadsdeel? De antwoorden op deze vragen vertellen ons ook in hoeverre het meritocratische onderwijsideaal geldt voor leerlingen in alle stadsdelen van Amsterdam en of het wel of niet uitmaakt waar ‘je wiegje heeft gestaan’

De presentatie behorende bij de Krachtvoerlezing door Ruben Fukkink, Sandra van Otterloo, Lotje Cohen, Merel van der Wouden & Bonne Zijlstra

Programma

16.00 – 16.05: Inleiding door Louise Elffers, lector
16.05 – 16.50: Presentatie door  Ruben Fukkink, Sandra van Otterloo, Lotje Cohen,                                                           Merel van der Wouden & Bonne Zijlstra
16.50 – 17.20: Discussie  
17.20 – 18.30: Borrel


Tijdstip:    dinsdag 17 mei 2016 van 16.00 tot 17.00 uur

Locatie:    Hogeschool van Amsterdam, 
                  Benno Premselahuis (BPH), 
                  Rhijnspoorplein 1, 1091GC Amsterdam 
                  BPH 00B02 (Auditorium)


Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Krachtvoer-lezingen inspelen op actuele onderwerpen, door wetenschappers, beleidsmakers en praktijkdeskundigen bij elkaar te brengen. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam, geïnteresseerden uit de praktijk van onderwijs en opvoeding, beleidsmakers en bestuurders.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 25 mei 2016