Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotie Adwin Bosschaart

DRY FEET IN THE POLDER?

Evenement

Improving flood-risk perception of 15-year-old students in the Netherlands.


Op 29 juni 2015 promoveert onze medewerker Adwin Bosschaart, docent Vo/Bve Aardrijkskunde en onderzoeker bij het Lectoraat Didactiek van de Maatschappijvakken.

Het promotieonderzoek

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een lesmethode die 15-jarige leerlingen in Nederland bewuster moet maken van overstromingsgevaar en die hen duidelijk maakt wat ze moeten doen in het geval dat er een overstroming plaatsvindt.
Net als veel burgers zijn ook leerlingen in laag Nederland zich nauwelijks bewust van overstromingsgevaar in hun eigen omgeving. De kans hierop is weliswaar klein maar de gevolgen zijn heel groot.
Het aardrijkskunde onderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft altijd aandacht besteed aan de lage ligging van Nederland evenals de grote waterbouwkundige werken zoals de Deltawerken en de Zuiderzeewerken die een reactie vormden op voorafgaande overstromingsrampen. De eenzijdige aandacht voor de strijd tegen het water die lijkt te zijn gestreden, heeft mede bijgedragen aan het lage bewustzijn t.a.v. overstromingsgevaar.
Het onderzoek heeft aangetoond dat een indringende lesmethode over overstromingsgevaar in de eigen omgeving heeft effect. Het is mogelijk om het risicobewustzijn t.a.v. overstromingsgevaar onder 15-jarige leerlingen te beïnvloeden zonder dat dit leidt tot paniek of een verlies aan vertrouwen in waterveiligheid.
Inmiddels is dit idee overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een aantal waterschappen en wordt het door het KNAG uitgewerkt voor verschillende gebieden in Nederland zodat scholen voor voortgezet onderwijs hiermee aan de slag kunnen.

Datum: 29 juni 2015
Tijd: 15.45 uur
Locatie: Aula van de VU
Adres: Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 juni 2015

Datum

Startdatum 29 jun 2015

Tijd

15:45 uur

Locatie

Vrije Universiteit

Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam