Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Presentatie 'Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving'

Evenement

Op donderdagmiddag 21 september presenteren en bespreken we de uitkomsten van een driejarig onderzoek naar de effecten van masteropleidingen op leraren en hun omgeving.

Inhoud

Graag willen we de uitkomsten bespreken met stakeholders rond de lerarenopleidingen: leraren, alumni, schoolleiders en opleidingscoördinatoren. Enerzijds willen we u informeren over de uitkomsten en anderzijds willen we in gesprek gaan rond de vraag in welke mate u de uitkomsten herkent en welke implicaties die uitkomsten in uw ogen zouden moeten hebben. Uw observaties en reflecties kunnen we dan nog meenemen in het eindrapport.

 

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van het Kohnstammhuis (zaal KSH A9A10), Wibautstraat 2-4, 1091 GM, Amsterdam.

Programma

15.00 uur Inloop
15.15 uur Welkom en toelichting op de opzet van het onderzoek
15.30 uur Presentatie van de uitkomsten
16.10 uur Gesprek in groepen over de herkenbaarheid van de uitkomsten en de implicaties voor praktijk en beleid
17.20 uur Afsluiting en een drankje

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 4 september 2017