Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Nationale Wetenschapsagenda: 'Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs'

Samenwerking op het gebied van diversiteit en ongelijkheid

Evenement

Het streven van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is om publiek en politiek te betrekken bij het belang van wetenschap voor de maatschappij. In de NWA zijn zogeheten routes gevormd: ‘het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s’.

 ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’

De route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is één van die routes, met als doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen en uiteindelijk aan het functioneren van volwassenen als burgers die positief bijdragen aan de maatschappij. Iedere NWA-route heeft wetenschappelijke boegbeelden en een organiserend trekker. Voor deze route zijn de boegbeelden Judi Mesman (Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) en de trekker is het NRO.

Louise Elffers en Ruben Fukkink zijn projectleiders van het thema 'Buitenschools leren en ongelijkheid (risico- en succesfactoren)'.

Belang van de route

Alle grote maatschappelijke uitdagingen beginnen in essentie in de jeugd. Hoe kinderen worden opgevoed, onderwezen en ondersteund door verschillende volwassenen, organisaties en instellingen heeft majeure repercussies voor hun ontwikkeling tot volwassenen. Het onderwijs speelt daarin een bijzonder belangrijke rol, aangezien kinderen daar maar liefst een derde van hun tijd doorbrengen, en hun kansen op positief maatschappelijk functioneren in hoge mate bepaald worden door de kwaliteit en aard van het onderwijs dat zij volgen. Daarnaast stopt het onderwijs niet in de jeugd, maar biedt ook kansen aan volwassenen in de huidige samenleving waarin een leven lang leren het credo is. Onderzoekers in het domein jeugd en onderwijs houden zich dus bij uitstek bezig met de vroege oorsprong en beïnvloeding van menselijk gedrag dat in volwassen vorm zo cruciaal is voor een innovatieve en veerkrachtige samenleving en verdient daarmee een eigen route in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).


Diversiteit en ongelijkheid

Er zal een voorstel voor een groot onderzoeksproject met vijf deelprojecten worden gevormd dat zich richt op jeugd en onderwijs en meer specifiek op ‘diversiteit en ongelijkheid’. Door middel van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek zullen op korte termijn inzichten en producten worden opgeleverd die toepasbaar zijn voor professionals in de praktijk en die de kwaliteit van hun werk ten goede komen. Het onderzoek komt tot stand en wordt uitgevoerd (indien het voorstel wordt gehonoreerd) door samenwerking van experts uit de praktijk, het beleid en de wetenschap op het gebied van jeugd en onderwijs.

De thema’s van de deelprojecten zijn als volgt:

  1. Sociale cohesie in de klas
  2. Culturele sensitiviteit van professionals in jeugd en onderwijs
  3. Buitenschools leren en ongelijkheid (risico- en succesfactoren)
  4. Verbinding onderwijs en jeugdzorg
  5. (On)gelijkheid in jeugdgezondheid(szorg) 

Door middel van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek zullen op korte termijn inzichten en producten worden opgeleverd die toepasbaar zijn voor professionals in de praktijk en die de kwaliteit van hun werk ten goede komen. Het onderzoek komt tot stand en wordt uitgevoerd  door samenwerking van experts uit de praktijk, het beleid en de wetenschap op het gebied van jeugd en onderwijs.

Meer informatie over de thema's en het proces vindt u op de website

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 april 2017