Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

HvA lectoren eren Prof. dr. Kohnstamm in Pedagogische Studiën

26 mrt 2019 23:04 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

2019 is een bijzonder kroonjaar. Precies honderd jaar geleden werd het Nutsseminarium voor Pedagogiek opgericht en hield Prof. dr. Philip Kohnstamm zijn inaugurele rede ‘Staatspaedagogiek of persoonlijkheidspaedagogiek.’

Met het accepteren van het ambt door van bijzonder hoogleraar in de pedagogiek door Kohnstamm werd de tweede leerstoel voor de pedagogiek in Nederland werd gevestigd. Niet alleen door zijn publicaties, maar ook door de werking van het Nutsseminarium en de oprichting van het tijdschrift Pedagogische Studiën, drukte Kohnstamm een blijvende stempel op de Nederlandse pedagogiek.

Als eerbetoon aan ‘honderd jaar Kohnstamm’ staat het meest recente themanummer van Pedagogische Studiën geheel in het teken van prof. dr. Philip Kohnstamm. Dit themanummer is samengesteld door een gastredactie bestaande uit Ron Oostdam (HvA), Monique Volman (UvA) en Guuske Ledoux en Edith van Eck (Kohnstamm Instituut). In diverse bijdragen geven verschillende auteurs, waaronder lectoren van de HvA, reflecties op toenmalig relevante thema’s en inzichten van Kohnstamm.

Zo verkennen Louise Elffers, Ruben Fukkink en Ron Oostdam in hun bijdrage ‘De ontwikkeling van leerlingen naar eigen aard en aanleg’ op welke wijze honderd jaar na de inaugurele rede van Kohnstamm aan de roep om maatwerk in het onderwijs gehoor is gegeven.

In de bijdrage ‘Den onderwijzer’ gaan Marco Snoek en Wouter Schenke (Kohnstamminstituut) nader in op het probleem dat nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek niet automatisch hun weg kunnen vinden naar de praktijk en dat er sprake is van weinig uitwisseling tussen leraren onderling van opgedane kennis, inzichten en ervaringen tijdens professionaliseringstrajecten.

Aanstaande vrijdag wordt Philip Kohnstamm, tijdens een mini-symposium, geëerd met een viertal korte lezingen waarin reflecties op enkele centrale thema’s en inzichten uit zijn werk worden gedaan. Aanmelden voor dit mini-symposium kan via deze website.

Alle bijdragen aan het themanummer van Pedagogische Studiën zijn vanaf nu online beschikbaar.