Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Kennisontwikkeling en impuls aan wetenschappelijk onderzoek

Artikel

In EM-5 in 2020 schreven we over de Taakgroep Kwaliteit van Zorg als een van de taakgroepen van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg. Daarbij is ook de subsidieoproep Beantwoorden kennis- vragen Kennisagenda Ergotherapie van ZonMw genoemd. Dit artikel geeft de uitgezette acties van het afgelopen jaar weer en geeft informatie over het gehonoreerde onderzoek van het lectoraat Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Referentie van de Ven-Stevens, L., Pol, M., & van Hartingsveldt, M. (2021). Kennisontwikkeling en impuls aan wetenschappelijk onderzoek. Ergotherapie Magazine, 49(6), 20-21.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

Lucelle van de Ven-Stevens

Research database