Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Opkomst (e-)cargofietsen in de stadslogistiek: zegen én zorg

LEVV-LOGIC, onderzoek naar lichte elektrische vrachtvoertuigen en cargofietsen in de stadslogistiek

Artikel

Stadslogistiek staat voor belangrijke uitdagingen: ten behoeve van een gezond leefklimaat is het gewenst om stadslogistiek (nagenoeg) emissievrij te maken. Tegelijkertijd groeit de vraag naar snelle, ‘on demand’ leveringen en vraagt de toenemende ruimtedruk in de stad om oplossingen voor congestie en parkeerproblemen. Als antwoord hierop, worden steeds meer en vaker (elektrische) cargofietsen ingezet. Naast vele voordelen, doemen nu ook de eerste verkeerskundige aandachtspunten op.

In september 2016 is een tweejarig onderzoek LEVV-LOGIC gestart, waarin een consortium van de Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Arnhem/Nijmegen samen met circa 30 Nederlandse bedrijven en organisaties de mogelijkheden verkennen voor de inzet van lichte elektrische voertuigen (LEV’s) in stadslogistiek.

Onderzochte voertuigen zijn elektrische cargofietsen, maar ook lichte elektrische motorvoertuigen met een laadvermogen tot 750 kg. Een deel van dit onderzoek vindt plaats in de vorm van een living lab [*] waarin docent- en student-onderzoekers vijf verschillende experimenten met LEV’s monitoren en evalueren. Deze experimenten dienen als toetsingskader voor eerder ontwikkelde concepten en als input voor het verdere onderzoek.

Referentie Koolstra, K., Balm, S., van Genderen, E., Suurmeijer, C., & Sluijsmans, J. (2017). Opkomst (e-)cargofietsen in de stadslogistiek: zegen én zorg: LEVV-LOGIC, onderzoek naar lichte elektrische vrachtvoertuigen en cargofietsen in de stadslogistiek. Verkeerskunde, Jaargang 68(Nummer 4), 18-19.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 augustus 2017

Publicatiedatum

aug 2017

Auteur(s)

Elza van Genderen
Christian Suurmeijer
Jos Sluijsmans

Publicaties:

Research database