Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Living lab rapport proef ECB Maastricht

onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV's) voor stadslogistiek

Verslag

Maastricht Bereikbaar (MB) stimuleert slimme en duurzame mobiliteit, optimale benutting van de fietsOV- en P&R infrastructuur en minimalisering van negatieve effecten van verkeer en vervoer. De focus van het programma verschuift steeds meer van hinderbeperking naar structurele verbetering van de bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid/vitaliteit. Maastricht Bereikbaar verkent daartoe samen met de logistieke sector, ondernemers(verenigingen), leveranciers, bewoners, Centrum Management Maastricht, gemeente, provincie, hoe efficiëntie en schone distributie kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de stad en de regio en te komen tot klimaat neutrale vervoersoplossingen en schone lucht.

De kern van de aanpak bestaat uit maatregelen gericht op innovatie, gedragsverandering en publiekprivate samenwerking. Innovatie staat voor het versnellen van de toepassing van innovaties in de sector. Gedrag staat voor het combineren van zoete en zure maatregelen: ongewenst gedrag ontmoedigen en doelgroepen aansporen om gewenst gedrag te vertonen via een breed palet aan stimuleringsmaatregelen. PPS staat voor het combineren van publieke en private doelen en middelen ten behoeve van een integrale aanpak, waar partijen elkaars belangen beter leren begrijpen en gezamenlijk verantwoordelijkheid durven nemen.

De pilot met de elektrische cargo bikes (ECBs) past binnen deze aanpak en is in eerste instantie ontstaan vanuit de gedachte om nieuwe, duurzame vormen van goederenvervoer te stimuleren tijdens de afsluiting van de Noorderbrug van 7 tot 21 augustus 2017. Het aanbod voor ondernemers was om gedurende 6 maanden een ECB uit te proberen voor de eigen stedelijke distributie en zakelijke afspraken in en om het centrum van Maastricht. Er waren voor deze pilot maximaal 10 ECBs beschikbaar. De afsluiting was voor een aantal ondernemers reden om te kiezen voor de ECB. De gebruikers startten deels pas tijdens of nadat de afsluiting alweer voorbij was. De pilotperiode loopt nog door tot het tweede kwartaal van 2018. We verwachten dat de deelnemers de ECBs ook daarna blijven gebruiken.

Referentie Balm, S., Luikens, M., Hanraets, P., van der Broek, F., & van der Aa, M. (2018). Living lab rapport proef ECB Maastricht: onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV's) voor stadslogistiek. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 mei 2018

Publicatiedatum

mei 2018

Auteur(s)

Mark Luikens
Paul Hanraets
Francoise van der Broek
Maartje van der Aa

Publicaties:

Research database