Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek

Verslag

Omdat het aanbod van elektrische bestelwagens en vrachtauto’s snel toeneemt ligt voor ondernemers het elektrificeren van het goederenvervoer van en naar de stad voor de hand. Maar die stap roept ook allerlei vragen op: Hoe kunnen transporteurs hun werk doen met elektrische voertuigen die regelmatig opgeladen moeten worden? Welke aanpak geeft de laagste kostprijs? Waar, wanneer en hoe snel gaan bestelwagens en vrachtwagens laden, en wat vraagt dat van het elektriciteitsnet? In opdracht van de Topsector Logistiek hebben Buck Consultants, CE Delft, Districon, de Hogeschool van Amsterdam, Panteia en TNO concreet uitgewerkt hoe elektrische stadslogistiek in de praktijk uitgevoerd zal worden. De regio Groot Amsterdam is als voorbeeld genomen. CE Delft heeft, gebaseerd op maatwerkdata van CBS over bestel- en vrachtwagens die de milieuzone Amsterdam bezoeken, berekend op welke locaties er een laadvraag verwacht kan worden. Hiervoor is de energiebehoefte ruimtelijk toegedeeld op postcode 4-niveau binnen COROP Groot-Amsterdam. Op basis van CBS-data over standplaatsen en herkomst en bestemmingsdata), en op basis van herkomst-bestemmingsdata uit het VENOM-verkeersmodel, wordt de impact op het elektriciteitsnet, het aantal benodigde laadpalen en de impact op de ruimte besproken. De optelling van al die individuele keuzes levert inzicht op waar, wanneer en hoe snel er geladen gaat worden. Daarmee kunnen netbeheerders en gemeenten plannen wat er aan infrastructuur en ruimte nodig is.

Referentie Groen, M., Vos, G., Verweij, K., Otten, M., Tol, E., Wagter, H., de Goffau, W., Nering Bogel, W., Schoo, R., Ploos van Amstel, W., Balm, S., van den Hoed, R., van den Engel, A., Kindt, M., Kin, B., Nesterova, N., & Quak, H. (2019). Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek. Topsector Logistiek.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 juli 2019

Publicatiedatum

jul 2019

Auteur(s)

Marije Groen
Gerard Vos
Kees Verweij
Matthijs Otten
Eric Tol
Herman Wagter
Wim de Goffau
Wouter Nering Bogel
Ronald Schoo
Robert van den Hoed
Aad van den Engel
Manfred Kindt
Bram Kin
Nina Nesterova
Hans Quak

Publicaties:

Research database