Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Evaluatie LEVV-battle

onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek

Verslag

De LEVV-Battle is een initiatief van het Onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam en komt voort uit het LEVV-LOGIC project, een 2-jarig onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen voor stadslogistiek. De eerste editie van de LEVV-Battle heeft plaatsgevonden in december 2017. Dit rapport presenteert de opzet, ervaringen en resultaten.

Tijdens de LEVV-Battle kregen twee teams van studenten en docent-onderzoekers van Faculteit Techniek de opdracht om in de praktijk een tiental goederen te bezorgen met verschillende lichte elektrische vrachtvoertuigen. Zij hadden daarbij de beschikking over een Urban Arrow vrachtfiets, Stint en Goupil. De battle startte en eindigde op de locatie van logistiek dienstverlener Deudekom in Duivendrecht en had Amsterdam als bezorggebied. De teams werden beoordeeld op: voertuigefficiëntie, tijdsduur en klanttevredenheid. Team 1 was de winnaar van de battle. De battle is georganiseerd met verschillende doelstellingen:

1. Integratie onderwijs en onderzoek Studenten en docent-onderzoekers hebben door de battle op een leuke en actieve manier met elkaar kennisgemaakt en samengewerkt met het onderzoeksconsortium. In totaal hebben studenten van zes verschillende opleidingen deelgenomen: logistics management, logistics engineering, bouwkunde, technische bedrijfskunde en industrial engineering. Voor de logistieke opleidingen kwam betrokkenheid bij de battle eenvoudig tot stand door de reeds bestaande integratie tussen het LEVV-onderzoek en studenten/docenten. Voor het Innovatielab van Engineering was dit minder eenvoudig. Ondanks dat er geen studenten/docenten van het Innovatielab hebben deelgenomen, heeft de battle wel bijgedragen aan een nadere kennismaking en bewustwording over samenwerkingsmogelijkheden.

2. Verkennen van de praktijkcontext van LEVV-onderzoek De teamleden hebben het als waardevol ervaren om zelf met de voertuigen in de stad te rijden. Er kwamen duidelijke voor- en nadelen en belemeringen uit naar voren, met als belangrijkste punten de snelheid en onzekerheid over de positie op de weg. Door het betrekken van meer voertuigen, werkelijke leveringen, meer afleveradressen en klantwensen kan de battle in de toekomst complexer en nog realistischer gemaakt worden.

3. Testen van meetsystemen en verzamelen praktijkdata Het is duidelijk geworden dat veel bedrijven de battle als kans zien om hun systeem te demonstreren. Lang niet alle kansen voor het monitoren van de voertuigen zijn benut, door gebrek aan tijd of kennis. Via de battle zijn met name veel camerabeelden en ervaringen verzameld over de voertuigen. Dit kan gebruikt worden in toekomstig onderzoek. Dit is met name relevant voor het SICLEV project. Doordat er verschillend met de voertuigen gereden is, bijvoorbeeld met de Goupil op het fietspad en op de rijbaan, kan een vergelijking gemaakt worden van de impact op andere weggebruikers onder verschillende omstandigheden. Nog niet alle data is geanalyseerd bij de totstandkoming van dit rapport.

4. Profilering van het Onderzoeksprogramma Urban Technology De battle heeft geleid tot aandacht via een online publicatie, vakpublicatie, en aftermovie. In totaal hebben 26 bedrijven bijgedragen aan de battle, waarvan de helft niet eerder bij het LEVV onderzoek betrokken was. Voor een impressie van de twee dagen: zie https://vimeo.com/248460406.

In 2018 wordt bekeken of en hoe de battle een (structureel) vervolg kan krijgen. Als start van een minor over stadslogistiek/mobilteit lijkt kansrijk en waardevol.

Referentie Balm, S., Heijdeman, N., de Koter, S., & Timmermans, R. (2018). Evaluatie LEVV-battle: onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Nick Heijdeman
Stella de Koter
Remco Timmermans

Publicaties:

Research database