Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Platform Onderwijs Innovatie (POI) eindverslag

In het project Platform Onderwijs Innovatie (POI) heeft het Lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam gewerkt aan onderwijsvernieuwing in relatie tot crowdsourcing.

Rapport

Op welke wijze kan crowdsourcing worden ingezet om te komen tot een landelijk platform waar innovatieve ideeën voor onderwijsvernieuwing in het HBO worden verzameld en gewaardeerd.

Om deze vraag te beantwoorden is in de beginfase van het project een model platform onderwijs innovatie gemaakt, dat het proces rond de werking van een platform inzichtelijk maakt. In dit model worden stapsgewijs innovatieve ideeën verzameld, gewaardeerd en gedurende het gehele proces verbeterd en wordt aangezet tot gebruik van de verzamelde ideeën en de ervaring daarmee te delen. Een groot aantal werkvormen voor zowel de in het model genoemde “Community” (of Crowd) en de “Back Of ce” heeft het projectteam aangewend om de geformuleerde hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Zo hebben er vele interviews, workshops, een hack-a-thon en een challenge plaatsgevonden. Het model beschrijft in feite het proces dat tijdens het project is doorlopen. In dit rapport worden de fases dan ook gebruikt als verslaglegging van het project.

POI heeft een aantal zichtbare activiteiten uitgevoerd met 5 hogescholen (Avans, Fontys, HU, NHL, Christelijke Hogeschool Ede), 15+ marktpartijenen waaronder workshops, een Battle of Concepts en EduHack. Bij Eduhack 2015 is ons team als eerste geëindigd. POI levert ook een aantal concrete resultaten op, waarvan er 1 als prototype is uitgewerkt: stageinkaart. Dit prototype heeft de potentie daadwerkelijk iets te gaan betekenen voor studenten in hun contact met het werkveld. We hopen dan ook dat hieraan een vervolg wordt gegeven, binnen of buiten de HvA.

Auteurs: Harry van Vliet, lector Crossmedia. Jochen Riester, docent-onderzoeker. Dennis Ringersma, consultant TOEK.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 12 november 2015

Publicatiedatum

nov 2015

Auteur(s)

Jochen Riester, onderzoeker

Publicaties: