Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Het DNA van Scotch & Soda, de winkelpersoonlijkheid van Scotch & Soda.

Een powerpointrapportage

Rapport

“In welke mate herkennen klanten zichzelf in de winkelpersoonlijkheid van Scotch & Soda?“ Deze vraag staat centraal in dit onderzoek. De congruentietheorie legt een verband tussen de persoonlijkheid van het merk en het zelfbeeld van de consument. Aanname is dat indien er congruentie bestaat tussen het waargenomen zelfbeeld van je eigen persoonlijkheid en de perceptie van de merkpersoonlijkheid dit tot een hogere loyaliteit leidt. Voor productmerken is dit verband in meerdere studies aangetoond. Voor dit onderzoek hebben in 24 Scotch & Soda-winkels 355 winkelende klanten aangegeven wat volgens hen de karaktereigenschappen zijn die tezamen de Scotch & Soda-winkelpersoonlijkheid vormen. Aansluitend mochten ze aangeven in welke mate ze zichzelf daarin herkennen. Dit is gemeten op twee niveaus, te weten: herken je jezelf zoals je zou willen zijn (ideaal) en herken je jezelf zoals je werkelijk bent (actueel). Deze vragen geven een kengetal van de ‘voorraad’ winkelende klanten die volgens de theorie, een waardevolle loyale groep vormt. Om te testen of de ‘positief congruente groep’ ook daadwerkelijk loyaler is, zijn er vragen over hun winkelgedrag en Word-of-Mouth in de enquête opgenomen. Naast congruentie en loyaliteit wordt in dit onderzoek ook gekeken naar de vraag: in hoeverre wijkt de winkelpersoonlijkheid volgens ‘het Scotch & Soda management’ nou af van het beeld dat klanten en het winkelpersoneel hebben gevormd? 16 personen uit het management en 82 personeelsleden hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Dit onderzoek is een nulmeting en vertrekpunt voor alle partijen die met hun inbreng de winkelpersoonlijkheid van Scotch & Soda tot leven brengen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 31 mei 2016

Publicatiedatum

mei 2016

Auteur(s)


Publicaties: