Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Festivalbeleving

De waarde van publieksevenementen

Boek

In deze publicatie doen we verslag van het onderzoek naar festivalbeleving dat onder leiding van lector Harry van Vliet door het Crossmedialab van de Hogeschool Utrecht is uitgevoerd. Dit onderzoek is met een simpele vraag begonnen: waarom gaan mensen naar festivals?

Deze vraag waaierde al snel uit naar een veelheid aan vragen die hiermee samenhangen. Wat zijn festivals überhaupt? Hoe beleven bezoekers festivals? Wat maakt dat ze tevreden zijn of loyale bezoekers worden? Hoe kunnen festivalorganisatoren de beleving sturen? Wat is de invloed van sociale media op de beleving van festivals? Al deze vragen worden verkend en beantwoord in deze publicatie onder de noemer ‘festivalbeleving’.

Onderzoeksperiode 2009-2012

Vanaf het begin was de ambitie deze vragen niet alleen theoretisch te beschouwen maar ook met empirisch onderzoek bij festivals te onderbouwen. Die gelegenheid heeft zich voorgedaan door de samenwerking met festivals zoals het Highlands Festival, Appelpop, Gluren bij de Buren en Festival de Beschaving. Over de resultaten van deze onderzoeken bij ‘echte’ festivalbezoekers wordt hier ook gerapporteerd. De bevindingen hebben we gespiegeld aan de opvattingen en ervaringen uit de praktijk; in een zevental interviews met organisatoren, onderzoekers en beleidsmakers van festivals en evenementen.

Beginpunt voor verder onderzoek

De uitdaging is aangegaan om het jonge onderzoeksgebied van festivals een steviger (theoretisch) fundament te geven door een integraal model van de festivalbeleving te presenteren. En er is ook de uitdaging om verder onderzoek naar festivals vorm te geven, instrumenten te ontwikkelen en meer festivals en evenementen te helpen met vragen over festivalbeleving. Deze publicatie is niet een eindpunt maar een beginpunt.

Harry van Vliet is nu lector Crossmedia bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier zetten we het onderzoek naar festivalbeleving voort. Met vragen als;

  • Wie is de bezoeker en wat zijn de afwegingen, ervaringen en evaluaties bij een eventbezoek?
  • Welke beïnvloeding vindt er plaats vanuit de eventorganisatie op de bezoeker in het creëren van een bepaalde keuze, waarde, beleving en evaluatie?
  • Welke relatie is er tussen de individuele waarde en de maatschappelijke waarde van events?

Voor meer informatie over de onderzoeken die binnen dit thema vallen verwijzen we je graag naar de projecten pagina van het lectoraat Crossmedia en naar het Event Lab van het Amsterdam Creative Industries Network.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 7 oktober 2012

Publicatiedatum

okt 2012

Auteur(s)

Michiel Rovers, onderzoeker

Publicaties: