Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Factsheets Business Models Creatieve Industrie (BMCI)

Rapport

In dit document beschrijven we bouwblokken voor een vijftal businessmodel-componenten in de vorm van factsheets. Voor de factsheet hebben we een format ontwikkeld en dat gebruikt voor de uniforme beschrijving van geselecteerde bouwblokken. Het format helpt om de bouwblokken onderling te kunnen vergelijken en om eventueel later de verzameling van bouwblokken verder aan te vullen.

De geselecteerde businessmodel-componenten zijn waardemodel, segmentatiemodel, samenwerkingsmodel, distributiemodel en verdienmodel.

De Factsheets Business Models Creatieve Industrie (BMCI) zijn een resultaat uit het gelijknamige onderzoeksproject. Doel van dit project is om voor de creatieve industrie bestaande tools voor business model innovatie in kaart te brengen en te classificeren. Met het resultaat van deze inventarisatie kunnen ondernemers een beter inzicht krijgen in en optimaler gebruik maken van de reeds aanwezige tools. Meer informatie over dit project is hier te lezen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 16 september 2015

Publicatiedatum

sep 2015

Auteur(s)

Jos Vrolijk, docent-onderzoeker

Publicaties: