Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Crowdsourcing

Boek

Crowdsourcing is niet nieuw. Er zijn tal van historische voorbeelden waarbij ‘het volk’ opgeroepen wordt vrijwillig bij te dragen aan een probleem of vraag. Met de komst van het internet is het echter veel eenvoudiger geworden een grote groep te enthousiasmeren, het proces efficiënt te begeleiden en de deelnemers blijvend te stimuleren. Bedrijven luisteren al langere tijd naar klanten, gebruiken hun input en hebben focusgroepen om behoeften te achterhalen. Maar nu kan ‘de klant’ op een grotere en directere manier worden benaderd dan ooit (Bonabeau, 2009).

Maandenlang zijn een kleine miljoen deelnemers ruim 230 miljoen cubelets per dag aan het weghakken geweest in een race naar het midden van een digitale kubus in het spel Curiosity. Wat is hier aan de hand? Deze publicatie van het Centre of Expertise Creatieve Industrie maakt de lezer wegwijs in het fenomeen van crowdsourcing. Aan de hand van vele voorbeelden wordt een aantal relevante aspecten van crowdsourcing behandeld. Aan de orde komen de onderliggende mechanismen van crowdsourcing en de verschillende verschijningsvormen van crowdsourcing.

Ook wordt ingegaan op de kosten, risico‘s en baten van crowd- sourcing en wordt de vraag beantwoord hoe crowdsourcing zo effectief en efficiënt mogelijk is in te zetten door naar een aantal implementatiemodellen te kijken en algemene adviezen te inven- tariseren.

Onderzoek & tekst

Harry van Vliet, Rogier Brussee, Dick Swart, Erik Hekman & Michiel Rovers

Deze publicatie is een product van het Centre of Expertise Creatieve Industrie Utrecht (www.ci.hu.nl) en het Crossmedialab (www.crossmedialab.nl). Het Centre of Expertise Creatieve Industrie, verbonden aan Hogeschool Utrecht, zorgt voor een versterking en verdieping van de samen- werking tussen onderwijs, onderzoek en de creatieve sector door impact te genereren op maatschappelijke en economische vraagstukken. Het Crossmedialab is de werkplaats van het lectoraat Crossmedia Business aan de Faculteit Communicatie & Journalistiek waar onderzoek wordt verricht naar crossmedia ontwikkelingen in de creatieve industrie. Harry van Vliet is vanaf 2013 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, als lector Crossmedia, waar onderzoek op het gebied van Crowdsourcing wordt voortgezet.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 1 oktober 2014

Publicatiedatum

okt 2014

Auteur(s)


Publicaties: