Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Fashion Design and Identity

Het bijzonder lectoraat Fashion Design and Identity (FD&I) is onderdeel van het lectoraat Fashion Research & Technology. FD&I benadert mode als een cultureel fenomeen en kijkt naar de effecten van globalisering en digitalisering in de context van industrie, bedrijfsleven, consumentengedrag en onderwijs.

Digitalisering en duurzaamheid

FD&I werkt vanuit een praktijkgerichte ontwerpbenadering, hierin staan twee perspectieven centraal:

1) Allereerst het cultureel perspectief met een focus op inclusiviteit in de mode waarin wordt onderzocht hoe digitalisering, internet en globalisering de mode (en haar waarden) veranderen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de gevolgen van globalisering, internet en digitalisering op de-westernisering van de mode en op de betekenis van dekolonisering, inclusiviteit en transnationalisme voor de discipline.

2) Ten tweede het innovatieperspectief met een focus op innovatie ten behoeve van duurzaamheid, en daarin speelt digitalisering van het vakgebied een cruciale rol. Hierbij wordt de impact op waardesystemen verkend, resulterend in meer inclusieve en meer ethische industrie en business innovatie en impact daarvan op onderwijs en menselijk gedrag.

Bijzonder lector José Teunissen

FD&I wordt vanaf 1 mei 2023 en voor de duur van 4 jaar geleid door bijzonder lector José Teunissen. Zij is sinds 1 maart 2023 aangesteld als opleidingsmanager van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Teunissen heeft een grote staat van dienst binnen de internationale wereld van mode-onderzoek. Ze is lector Fashion Design geweest bij ArtEZ (als een van eerste lectoren van Nederland), en werd later hoogleraar aan de University of the Arts in Londen. Daarnaast is Teunissen bekend als curator van uiteenlopende musea en tentoonstellingen, waaronder de Modebiënnale in Arnhem, het Boijmans van Beuningen en Museum of the Image, Breda.

José Teunissen

Onderdeel Fashion Research & Technology

Fashion Design & Identity is ingebed in het kernlectoraat Fashion Research & Technology, geleid door lector Troy Nachtigall. Beide lectoraten onderzoeken de digitale transformatie van mode en de impact daarvan op de discipline en de maatschappij vanuit een praktijkgerichte designbenadering. FD&I voegt daar een aanvullende geesteswetenschappelijke benadering aan toe. Als zodanig kan FDI&I aan beide programma's bijdragen van Fashion Research and Technology:

1) Future Means of Making: gericht op innovatie kijkend naar de digitalisering van de mode, nieuwe manieren van productie, verkoop, data, retail en bedrijfsmodellen; en

2) Future Ways of Wearing: het adresseren van de implicaties van digitale innovatie, toegenomen diversiteit en duurzaamheid voor de sociale en culturele waarden van de mode.

Fashion Research & Technology is als kernlectoraat nauw verbonden met het onderzoeksprogramma van de lectoraten van FDMCI en de Centres of Expertise CoECI en CoEAAI. Daarnaast is het lectoraat betrokken bij het Centre for Economic Transformation en gerelateerde projecten van Urban Technology, zoals het Circolab SPRONG project. Ook speelt het lectoraat een kernrol in New Ecosystems in Textile work (NET) en het Erasmus-project Transitions. Het lectoraat werkt in de faculteit samen met verschillende onderwijsafdelingen, waaronder AMFI, HBO-ICT, CMD en de Digital Society School, op het gebied van AI, Blockchain, VR, IoT en de Makers Minor.

FD&I vormt een welkome aanvulling op de Nederlandse mode-lectoraten verbonden aan New Ecosystems in Textile work (NET). Naast FR&T zijn dat het ArtEZ lectoraat (dat uitgaat van een materiaalkundige benadering gericht op 'ego' en 'commons') en het Saxion lectoraat SFC (dat uitgaat van een textiel-technische benadering).

Binnen de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie werkt het lectoraat FR&T nauw samen met AMFI, dat de modeprofessionals en changemakers van morgen creëert. Met José Teunissen in een dubbelrol als bijzonder lector en als opleidingsmanager van AMFI, kunnen studenten, medewerkers en onderzoekers profiteren van een nauwe afstemming tussen theorie, onderzoek en onderwijs. Bovendien slaat FD&I ook op facultair niveau een waardevolle brug tussen onderzoek en onderwijs.

Het bijzonder lectoraat Fashion Design and Identity is een van de zeven lectoraten en drie bijzonder lectoraten die samen het kenniscentrum FDMCI vormen. Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 23 mei 2023