Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Digital Life

Het lectoraat Digital Life ontwikkelt kennis over digitale oplossingen voor het welbevinden van burgers in privé- en grootstedelijke omgeving. Binnen haar onderzoek richt Digital Life zich op innovatieve en creatieve technologie op het gebied van sensoren en digitale informatie voor gezondheid, welzijn en participatie. De mens staat hierbij centraal.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers, docenten en studenten in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kenniscentra en afnemend veld. Digital Life integreert onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie.

De regio Amsterdam wordt daarbij gezien als een ‘Living Lab’: het onderzoek gebeurt niet binnen de muren van de onderzoeksinstelling, maar in het veld. Hierdoor is het mogelijk om praktijkgericht en herhalend innovatieve toepassingen te ontwerpen, testen, implementeren en evalueren in een gebruikersomgeving met ‘echte’ infrastructuur en ‘echte’ bewoners.

Digital Life is een van de zeven lectoraten en drie bijzonder lectoraten die samen het kenniscentrum FDMCI vormen. Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 18 mei 2023

  prof. S. Ben Allouch (Somaya)

Somaya Ben Allouch

Lector Digital Life (HvA) & Bijzonder Hoogleraar 'Human-System Interaction for Health & Wellbeing' (UvA)

Tel: 0618424275
s.ben.allouch@hva.nl
Bekijk profiel