Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Civic Interaction Design

Het lectoraat Civic Interaction Design onderzoekt samen met bedrijven, overheden, ontwerpers, culturele instellingen en studenten hoe het ontwerp van interactieve ervaringen, digitale platforms en online diensten kan bijdragen aan het publieke leven. Hoe kunnen publieke waarden rond democratie, diversiteit en duurzaamheid worden verankerd in een opkomende netwerk- of platformmaatschappij?

Civic Interaction Design geeft de voorkeur aan een "research through design" benadering. Met andere woorden: wij proberen de wereld om ons heen te begrijpen door deze vorm te geven. Dat doen wij in nauwe samenwerking met onze onderzoekspartners en altijd vanuit een humanistisch ontwerpperspectief.

‘Playfulness’ en ‘(digital) storytelling’ zijn belangrijke aspecten in ons werk, omdat dit belangrijke kenmerken zijn van hedendaagse digitale media. In onze onderzoeksprojecten en via ons Interaction & Games Lab hebben we technieken voor storytelling en publieksbetrokkenheid onderzocht voor immersieve media, zoals virtual reality.

Het begrip 'playful empowerment' heeft onze bijzondere interesse. Zo onderzoeken wij hoe het ontwerp van speelse interfaces burgers in staat kan stellen de kwaliteit van hun (individuele én collectieve) leven te verbeteren of te handhaven, bijvoorbeeld met betrekking tot gezondheid of onderwijs. Daarnaast onderzoeken we op het niveau van de samenleving hoe nieuwe mediatechnologieën burgers kunnen voorzien van de middelen om te handelen en participeren in onze democratische samenleving.

Civic Interaction Design is een van de zeven lectoraten en drie bijzonder lectoraten die samen het kenniscentrum FDMCI vormen. Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 18 april 2024

  dr B.G.M. de Waal (Martijn)

Lector Civic Interaction Design

b.g.m.de.waal@hva.nl
Bekijk profiel