Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Civic Interaction Design

Civic Interaction Design is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoeks- en onderwijsprogramma's beheert op het gebied van immersieve, speelse en civiele media, zoals virtual reality, serious games, online platforms en digital placemaking. Wij onderzoeken zowel het ontwerpproces van deze nieuwe technologieën, als hun toepassing en de maatschappelijke impact.

We proberen de wereld om ons heen te begrijpen door deze vorm te geven, het zogenoemde ‘research through design’, en doen dat in nauwe samenwerking met onze onderzoekspartners altijd vanuit een humanistisch ontwerpperspectief. Speelsheid en (digitale) storytelling zijn hierbij belangrijke aspecten omdat dit de kenmerken zijn van hedendaagse digitale media.

Het begrip 'playful empowerment' heeft onze bijzondere interesse. Zo onderzoeken wij hoe het ontwerp van speelse interfaces burgers in staat kan stellen de kwaliteit van hun individuele en collectieve leven te verbeteren of te handhaven, bijvoorbeeld met betrekking tot gezondheid of onderwijs. Daarnaast onderzoeken we op het niveau van de samenleving hoe nieuwe mediatechnologieën burgers kunnen voorzien van de middelen om te handelen en participeren in onze democratische samenleving.

Meer informatie over onze onderzoeksprojecten en experts vind je op de website: https://civicinteractiondesign.com/

Het lectoraat Civic Interaction Design is een van de zeven kernlectoraten en twee bijzonder lectoraten van het kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 28 oktober 2022

dhr.  dr B.G.M. de Waal (Martijn)

Lector Civic Interaction Design

b.g.m.de.waal@hva.nl
Bekijk profiel