Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Food for Thought Inspiratiesessie

De maandelijkse lunchbijeenkomst van het Kenniscentrum FDMCI en CoECI bestemd voor onderzoekers, docenten en studenten. Twee sprekers praten je bij over actueel onderzoek, nieuwe uitvindingen en hun lessons learned.

Evenement

Laat je deze maand november inspireren door twee bijdragen vanuit het lectoraat Digital Life over: het modulair online platform voor Mensen in Beweging én het ontwerp van mensgerichte AI-systemen voor de toekomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 november van 12.00 tot 13.00 uur in de Benno Premselazaal (BPH 04A19).

Modulair Online Platform: één platform, meerdere toepassingen

Voor het programma Mensen in Beweging (MiB) vindt onderzoek plaats binnen de driehoek voeding, beweging en technologie. Hierbij worden regelmatig applicaties ontwikkeld om gedragsverandering op het gebied van voeding en beweging te stimuleren. Aangezien de basiselementen van deze digitale tools vaak overeenkomen, is een MiB-platform ontwikkeld dat voor nieuwe projecten als uitgangspunt gebruikt kan worden.

Michel Oey, onderzoeker bij het lectoraat Digital Life, laat in deze presentatie aan de hand van een casus zien hoe dit platform ingezet kan worden om de leefstijl van deelnemers te optimaliseren.

Tijdens deze bijdrage gaat hij bovendien graag met de toehoorders in gesprek over de vraag hoe deelnemers van verschillende achtergronden en leefstijlen makkelijker bij onderzoek betrokken kunnen worden.

Het modulair online platform is ontwikkeld vanuit een zaaigeldproject, gefinancierd door het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI).

Tijdstip: van 12.00 tot 12.20 uur met aansluitend 10 minuten gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

NB. deze presentatie kan op verzoek in het Engels worden gehouden.

Ontwerp van mensgerichte AI-systemen van de toekomst

Binnen het EU-project DCODE ligt de nadruk op het ontwerp van AI-systemen voor de toekomstige samenleving. Eén specifiek onderzoeksproject richt zich op de vraag: 'Welke vaardigheden en competenties hebben ontwerpers nodig om te werken en speculeren met data en datagedreven systemen?'

Dit deelproject van Mugdha Patil, PhD-student bij het lectoraat Digital Life, richt zich op het ontwikkelen van prototypen van nieuwe professionele rollen en ontwerppraktijken voor toekomstige digitale samenlevingen. Om een adequaat voorstel te doen, richt haar onderzoek zich op speculatieve ontwerppraktijken in relatie tot de hedendaagse pedagogische opvatting met als doel tot een nieuwe inzichten te komen.

Tijdens deze bijdrage geeft Somaya Ben Allouch, lector bij Digital Life, allereerst een korte introductie over het overkoepelende DCODE-onderzoeksproject, waarna Mugdha Patil het stokje overneemt.

Tijdstip: van 12.30 tot 12.50 uur met aansluitend 10 minuten gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

NB. De introductie van Somaya Ben Allouch is in principe in het Nederlands maar kan op verzoek in het Engels worden gehouden. Mugdha Patil's bijdrage is in het Engels.

Over de sprekers

Michel Oey is sinds vijf jaar docent-onderzoeker bij het lectoraat Digital Life van het Kenniscentrum FDMCI. Dit lectoraat houdt zich bezig met toegepast onderzoek naar zowel ontwerp als ontwikkeling, gebruik, implementatie en evaluatie van digitale technologie binnen het domein van gezondheid en welzijn vanuit een mensperspectief.

Hij is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van IT en welzijn, zoals de ontwikkeling van gezondheidstechnologie. Een voorbeeld hiervan is het Hipper-project, dat een sensor-platform biedt dat wordt gebruikt op het gebied van geriatrische revalidatie.

Naast onderzoek is Michel vanuit de Hogeschool van Amsterdam actief als docent bij het omscholingsinitiatief Make IT Work.

Mugdha Patil is ontwerper en onderzoeker, afkomstig uit India. Sinds voorjaar 2021 is ze als PhD-student verbonden aan het lectoraat Digital Life. Ze combineert openbare pedagogie, politiek, data en speculatief denken om een rechtvaardige toekomst te ontwerpen ten bate van de gehele mensheid.

Mugdha is afgestudeerd in Design Innovation and Citizenship aan de Glasgow School of Art. Ze wil leren begrijpen hoe individuen in relatie tot de samenleving functioneren en hoe deze dualiteiten vorm geven aan het ontwerp en de politiek van de systemen waarin we leven.

In haar werk zoekt Mugdha naar de wrijvingspunten in het leven van mensen waar ontwerp, maatschappij, politiek en cultuur kunnen botsen. Ze heeft ervaring met onder andere service design, gebruikersonderzoek en productontwerp.

Somaya Ben Allouch geeft sinds oktober 2018 leiding aan de onderzoeksgroep Digital Life. Daarnaast is zij per januari 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Human-System Interaction for Health and Wellbeing’ aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De onderzoeksexpertise van Somaya omvat mensgerichte interactie, acceptatie, (langdurig) gebruik en evaluatie van technologieën. Met name de sociale robotica, alomtegenwoordige technologieën, ondersteunende technologieën en wearables hebben haar interesse.

Live of online?

Deze Food for Thought inspiratiesessie vindt live plaats op de Amstelcampus in de Benno Premselazaal (04A19) in BPH. Neem je liever online deel aan de bijeenkomst? Log dan in via deze link in MS Teams: Click here to join the meeting

Digital Life

Wil je meer weten over de onderzoeksgroep Digital Life van het Kenniscentrum FDMCI? Neem dan ook eens een kijkje op dit portal.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 3 november 2022

Datum

Startdatum 17 nov

Tijd

12:00 - 13:00 uur

Contact

Mugdha Patil

Locatie

Benno Premselahuis (BPH)

Rhijnspoorplein 1

1091 GC Amsterdam

020 595 4700