Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

MEER PROFIJT UIT DATA

In het project ‘Meer Profijt uit Data’ wordt onderzocht hoe interactieve mediabedrijven structureel meer inzicht krijgen uit de waarde van gebruikersdata en ontwikkeld hiervoor nieuwe business modellen.

Het project is in september van start gegaan en de officiële kick-off is a.s. 30 september. Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Het doel van dit RAAK-MKB project is het samenbrengen van kennis en inzichten op het gebied van Data Driven Innovatie (DDI). Het project onderzoekt specifieke vragen van interactieve mediabedrijven gericht op hoe zij meer profijt kunnen halen uit de verzamelde gebruikersdata. Met die kennis kunnen zij bestaande apps verder optimaliseren voor hun klanten én nieuwe diensten ontwikkelen vanuit een zelfstandige positie in de keten. Dit zal concreet worden onderzocht in experimenten door aanpassingen in de ontwikkelde apps en het effect ervan op de gebruikerservaring vast te stellen. De cumulatieve kennis zal de volgende deliverables opleveren: een stappenplan DDI om de waarde van gebruikersdata te bepalen voor de eigen organisatie en hierna te handelen, een platform voor uitwisseling van metadata, data-uitwisselings en data-analyse logica en 6 nieuwe data gedreven business modellen gebaseerd op validatie in experimenten.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 16 januari 2017