Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Martijn de Waal benoemd tot lector Play & Civic media

3 feb 2020 10:36 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft Martijn de Waal per 1 februari 2020 benoemd tot lector Play & Civic Media. De Waal richt zich in zijn onderzoek op de relatie tussen digitale media en de openbare ruimte, met een specifieke belangstelling voor design en civic media. De aanstelling van De Waal biedt Play & Civic Media de mogelijkheid om haar slagkracht op het gebied van onderwijs en onderzoek te vergroten.

Al sinds 2014 heeft De Waal een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het lectoraat Play & Civic Media. Eerst als senior onderzoeker en later als persoonlijk lector. Hiervoor was hij universitair docent in mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Proefschrift en diverse boeken

De Waal heeft een achtergrond in journalistiek, mediastudies en praktische filosofie. Hij promoveerde in 2012 op de rol van digitale media in de stedelijke cultuur en publieke ruimtes. Zijn proefschrift werd gepubliceerd door Nai010-uitgevers. De Waal heeft diverse boeken geschreven met verschillende coauteurs, waaronder recent 'The Platform Society. Public Values in a Connective World'; ‘The Hackable City. Digital Media and Collaborative City-Making in the Network Society’; en ‘Responsive Urban Spaces’.

Internationaal netwerk

De Waal beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk - zowel in Europees verband als daarbuiten – en wordt veelvuldig uitgenodigd als spreker op conferenties. Nationaal is hij in trek als adviseur bij ministeries, provincies en gemeentes. Daarnaast is De Waal bekend binnen de creatieve industrie: hij is onder andere voorzitter van de commissie Digitale Cultuur bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Sinds hij in 2007 samen met Michiel de Lange internationale denktank en onderzoeksnetwerk TheMobileCity.nl heeft opgericht, heeft hij verschillende conferenties en workshops over nieuwe media en stedelijke cultuur georganiseerd.

MAB20 in Amsterdam

De Waal heeft samen met HvA-lector bouwtransformatie Frank Suurenbroek zitting in het Executive Committee van de Media Architecture Biennale (MAB20), die in november 2020 in Amsterdam zal plaatsvinden Het evenement is een samenwerking tussen verschillende faculteiten binnen de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Utrecht en diverse lokale partners.

Het lectoraat Play & Civic Media verzorgt onderwijs en onderzoek rond de thema’s playful empowerment, design en civic media (media die worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken in een community op te lossen).