HvA Introductie

Huisregels

Om iedereen een onvergetelijke dag te bezorgen zijn er een aantal regels waar je je aan moet houden.

 • Voor betreden van het terrein wordt een minimumleeftijd van 16 jaar gehanteerd.
 • Bij de ingang kan er gevraagd worden om je te fouilleren, graag vragen wij je medewerking om iedereen zijn veiligheid te waarborgen.
 • Meenemen van glaswerk, wapens en brandgevaarlijke voorwerpen zijn verboden. Tevens worden voorwerpen die als wapen kunnen dienen in beslag genomen.
 • Personen die aantoonbaar onder invloed zijn van drugs en/of alcohol kan de toegang worden ontzegd.
 • Drugs zijn niet toegestaan en alcohol wordt alleen boven de 18 jaar geschonken.
 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan, tenzij hier gegronde medische redenen voor zijn.
 • Dieren zijn niet toegestaan, tenzij hier een gegronde medische reden voor is.
 • Ga met je medebezoekers om zoals jij ook behandeld wilt worden. Agressie, intimidatie, bedreiging en mishandeling worden niet getolereerd. Respecteer elkaar.
 • Bezoekers met voetbalshirts en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen kunnen worden geweigerd.
 • Tijdens het evenement worden foto’s en videoopnames gemaakt voor promotie doeleinden, bij betreding van het terrein ga je hiermee akkoord.
 • Het is verboden op en rondom het terrein flyers, folders of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade aan het terrein, het pand, de inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • De organisatie en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade, zowel materieel als immaterieel.
 • Bezoekers betreden het evenement op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 • Indien de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

Naast al deze regels willen we jullie natuurlijk een topdag bezorgen en hopen we dat al deze regels hier staan voor de formaliteit.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 12 juli 2022