Hogeschool van Amsterdam

Beroepen

Forensisch-Technisch Rechercheur Een forensisch-technisch rechercheur biedt technische ondersteuning bij het oplossen van een misdrijf. Op de plaats waar het misdrijf heeft plaatsgevonden kijkt hij naar alle zichtbare en niet-zichtbare sporen. Zoals schoenafdrukken en bloedsporen. Ook doet hij veel laboratoriumwerk zoals het analyseren van vingerafdrukken.

Forensisch Analist De forensisch analist analyseert sporen, bekijkt of ze als bewijs kunnen dienen in de rechtszaal en is de verbindende schakel tussen de Forensische Opsporing en onderzoeksinstituten als het NFI. Samen met rechercheurs uit alle specialismen en forensische onderzoekers werkt hij aan complexe zaken zoals fraude, drugs, moord en andere misdrijven.

Forensisch Adviseur De forensisch adviseur verleent advies aan strafrechtjuristen. Iemand zit bijvoorbeeld vast als verdachte van een misdrijf maar ontkent. Er is echter wel DNA-materiaal gevonden waardoor de rechter de verdachte schuldig acht. De forensisch adviseur gaat na of het DNA-onderzoek wel correct is uitgevoerd.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 juli 2014