Hogeschool van Amsterdam

Mens en Maatschappij

HvA Mens en Maatschappij staat midden in de Amsterdamse samenleving. De verwevenheid met de stad uit zich in een grote maatschappelijke betrokkenheid die zichtbaar is bij alle opleidingen.

Studenten kunnen bij Mens en Maatschappij kiezen uit een breed aanbod aan sociale, culturele, juridische en gedragskundige en leraaropleidingen. Deze opleidingen – op bachelor- en masterniveau – kijken elk vanuit hun eigen invalshoek naar de mens, en zijn gedrag. Vanuit die perspectieven speelt HvA Mens en Maatschappij een relevante rol in de Amsterdamse samenleving. 

Die maatschappelijke betrokkenheid uit zich ook in de onderzoeksprogramma’s en projecten die zijn ondergebracht in de kenniscentra. De kennisontwikkeling en kenniscirculatie zijn nauw verbonden met en relevant voor de samenleving, de beroepspraktijk, de beroepsopleidingen en de wetenschap. 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 november 2018