Hogeschool van Amsterdam

Gezondheid

Lekker in je vel zitten, optimaal presteren op je werk of lekker een avondje naar het theater. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en bovendien moet het allemaal wél geregeld worden.

Gezondheid leidt zorgprofessionals op met topzorg als focus. Samen met het Academisch Medisch Centrum biedt Gezondheid acht opleidingen aan onder de naam Amsterdam School of Health Professions. Het onderwijsaanbod bestaat uit zes vol- en deeltijd bachelors, een internationale master en een post-HBO-opleiding Verpleegkunde. 

Als onderwijsinstelling leiden wij jonge, kritische professionals in de gezondheidszorg op. Zij worden optimaal toegerust voor de multidisciplinaire beroepspraktijk door te participeren in de patiëntenzorg en in praktijkgericht onderzoek. Onze afgestudeerden dragen bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in het algemeen en die van de regio Amsterdam in het bijzonder. 

Ons onderzoek is gericht op de beroepspraktijk van paramedici en verpleegkundigen. Het Kenniscentrum draagt bij aan oplossingen voor praktische vraagstukken in het werkveld. 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 februari 2017