Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek Economie en Management

Hier vindt u een overzicht van de onderzoeksactiviteiten van de HvA op het gebied van Economie en Management; het kenniscentrum, de lectoraten en lectoren, en de projecten en publicaties.

The Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM), het kenniscentrum van faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam, is een faculteitsbreed expertisecentrum voor praktijkgericht economisch onderzoek gericht op kennisontwikkeling. Het onderzoeksprogramma bestrijkt een breed terrein en gaat over de participatie en innovatie in de kenniseconomie. 

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 11 februari 2016