HvA in Beeld

Onderzoek en praktijk

Bij de hogeschool draait alles om de beroepspraktijk. Daarom werken we nauw samen met bedrijven en instellingen. In het onderwijs, zodat studenten alles leren wat ze nodig hebben als ze aan het werk gaan. Maar ook in het onderzoek. Ook dat richt zich altijd op de praktijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lectoren

In 2018 groeide het aantal lectoren naar 59. De HvA benoemde de eerste vijf persoonlijk lectoren. Dat is een nieuwe functie in het hbo die onderzoekers in vijf jaar naar een gewoon lectorschap laat toe groeien. Voor gepromoveerde onderzoekers ging het post doc-programma van SIA van start. Drie aanvragen van de HvA werden in 2018 gehonoreerd.

De HvA zette in 2018 35,1 miljoen euro in voor onderzoek. Naast de financiering vanuit OCW verwierf de HvA In 2018 13 miljoen euro aan subsidies, vooral van NWO. Daarnaast hebben externe partijen voor 2 miljoen euro een financiële bijdrage geleverd aan 109 grotere en kleinere onderzoeksprojecten. Via de derde geldstroom haalde de HvA bijna twee miljoen binnen.

In 2018 werd het onderzoek geëvalueerd door een externe commissie. Met de aanbevelingen over onder meer personeelsbeleid, verbinding onderwijs en onderzoek en de zichtbaarheid gaat de HvA het onderzoek nog verder verbeteren.

Ook werd er een ethische commissie onderzoek ingesteld en werd de klachtenregeling wetenschappelijke integriteit ingesteld en een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit benoemd. Het gaat om emeritus lector en hoogleraar Louis Tavecchio.

De HvA streeft er naar dat álle onderzoeksoutput vrij toegankelijk is, oftewel open access . In 2018 verschenen 593 publicaties van HvA-onderzoekers, waarvan 59% open access.

Bij de HvA richt de focus van ons onderzoek zich op zes speerpunten waarbij het grootstedelijke perspectief uitgangspunt is: Urban Management , Urban Education , Urban Vitality , Urban Technology , Amsterdam Creative Industries en ondernemerschap .

Bij de lerarenopleidingen wordt geëxperimenteerd met VR, om studenten onder te dompelen in specifieke situaties, zoals oudergesprekken.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Project Vitamine onderzoekt het effect van extra beweging op de vitaliteit van ouderen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 juni 2019