HvA in Beeld

Onderwijs

In al het onderwijs van de HvA is de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk de rode draad. Onze studenten krijgen realistische vraagstukken voorgelegd waar ze oplossingen voor bedenken. Zo leren ze een onderzoekende houding aan.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

We stimuleren studenten onder andere om actief te worden in de medezeggenschap en/of bij studieverenigingen. Een betrokken student valt minder snel uit. Het aantal studieverenigingen is in 2018 gegroeid naar 24.

In 2018 is de studeerbaarheid van veel opleidingen vergroot. Voorbeelden zijn het spreiden en verminderen van (deel)tentamens en een grotere onderlinge samenhang tussen verschillende vakken. Het onderwijs werd ook flexibeler doordat er meer keuzevakken werden aangeboden, didactiek en toetsing werden gepersonaliseerd. Studenten konden de studie individueel versnellen en tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs volgen.

Deze flexibilisering is een kernpunt in de organisatie van ons onderwijs en neemt de komende jaren toe. Het doel is dat alle studenten hiervan profiteren. In het bijzonder komt dit studenten ten goede die hun studie combineren met een topsportcarrière of een eigen bedrijf. In 2018 werd de ondernemersregeling van kracht, die deze studenten flexibele oplossingen biedt voor planningsvraagstukken.

Werkenden en afgestudeerden kunnen bij ons een leven lang blijven leren. Daarom biedt de instelling niet alleen bachelors, masters en associate degrees aan, maar ook onderwijs voor werkenden in verschillende verschijningsvormen.

Digital Society School

Vanuit de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie is het leven lang leren-onderwijs ondergebracht bij de Digital Society School (DSS). Hier leren studenten hoe digitale technologie beter kan worden geïntegreerd in verschillende lagen van de samenleving. In 2018 zijn er nieuwe programma’s ontwikkeld en nieuwe partners aan de DDS verbonden. In het verslagjaar namen 930 studenten deel aan een van de DDS-trajecten.

Studenten worden gestimuleerd om in het buitenland studie- of werkervaring op te doen, bijvoorbeeld via de in 2018 georganiseerde Going International-dag en het Student Ambassadors-programma. Daarnaast kent de hogeschool een aantal internationale en volledig Engelstalige opleidingen. In 2018 vertrokken 713 HvA-studenten naar een buitenlandse partnerinstelling en studeerden er 758 van een partnerinstelling aan de HvA. De HvA organiseerde een Summer School en ontving subsidies voor projecten uit die de internationalisering bevorderen.

Bekijk de video over de Summer Schoo l.

Europese samenwerking

In het kader van de Urban Research and Education Knowledge Alliance (U!REKA) startten in 2018 projecten over dual careers en learning labs voor team-professionalisering en heeft er in Frankfurt een goedbezochte derde U!REKA-conferentie plaatsgevonden.

Kwaliteit

Al onze opleidingen zijn erkend door de kwaliteitszorgoranisatie voor het hoger onderwijs. Ook worden onze opleidingen regelmatig getoetst op kwaliteit, bekijk de video.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 juli 2019

Michel van Velsen

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien