HvA in Beeld

Kennisinstelling

De HvA is een kennisinstelling voor iedereen. We leiden studenten op tot professionals met een onderzoekende houding. In al het onderwijs is de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk de rode draad. Zo werken studenten en onderzoekers samen met bedrijven, organisaties en bewoners uit de buurt.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

‘Gelijke kansen voor ieder kind om zich te ontwikkelen’ en ‘Amsterdam op gezond gewicht’. Twee projecten waaraan bijna 700 studenten in 2018 een bijdrage leverden. Ze deden dat onder de vlag van BOOT , de buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. Studenten hebben ook advies en ondersteuning geboden aan 1.112 bewoners, 476 kinderen en gezinnen en 93 ondernemers.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Op de in 2018 ontwikkelde digitale kaart staan alle onderwijs- en onderzoeksprojecten van de HvA uit de afgelopen twee jaar die zich afspelen in of betrekking hebben op de stad. Ook is de samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) geïntensiveerd.

In 2018 heeft HvA in de Stad bijgedragen aan het ontwikkelen van groener en slimmer vervoer rond het westelijk havengebied, de Zuidas en Schiphol, het stimuleren van (jong) talent en ondernemerschap in Zuidoost en het aanpakken van eenzaamheid in Osdorp.

Als trekker van de Taskforce Lerarentekort Amsterdam heeft de HvA-faculteit Onderwijs en Opvoeding in 2018 bijgedragen aan een nieuwe lerarenagenda voor de regio Amsterdam.

Debatcentrum FLOOR draagt bij aan de ontwikkeling van studenten tot kritische en betrokken burgers. In 2018 organiseerde FLOOR samen met interne en externe partners evenementen met toonaangevende gasten waar vele duizenden bezoekers op af kwamen. Het bezoek van de Britse primatoloog Jane Goodall was een hoogtepunt.

In opdracht van de Amsterdam Economic Board , waar de HvA in participeert, heeft het lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management in 2018 het onderzoek Jobs of the Future afgerond naar de competenties die werkgevers in de metropoolregio over vijf tot tien jaar denken nodig te hebben.

Make IT Work waarbij hoogopgeleiden werden omgeschoold tot software engineer, is in 2018 uitgebreid met de omscholing Business Analytics. Het scholingstraject heeft 275 cursisten afgeleverd en er zijn 89 organisaties aan verbonden. Eind 2018 is Make IT Work uitgeroepen tot beste publiek-private samenwerking in Nederland met het toekennen van de pro-motoraward 2018. Er zijn nieuwe onderwijslocaties geopend op het Mediapark in Hilversum en bij de Hanzehogeschool Groningen.

Huisvesting

Via huisvesting ondersteunt de HvA de verdere ontwikkeling van de kennisinstelling. Op vier eigentijdse campussen kunnen studenten en medewerkers kennis uitwisselen, elkaar ontmoeten en samenwerken. Bekijk het filmpje.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 juni 2019