HvA in Beeld

HvA-ers

Professionalisering, mobiliteit en vitaliteit zijn belangrijke pijlers van ons HR-beleid. Alle medewerkers van de HvA dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en de innovatie van de beroepspraktijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Scholing

De HvA faciliteert docenten om hun didactische kwalificaties te halen, of een master of een PhD-traject te doen. Voor 2020 is de doelstelling dat 85 procent beschikt over een master of PhD. In 2018 bedroeg het aantal docenten met een masteropleiding 78,4 procent. De wettelijke normen voor professionaliseringskosten halen we ruimschoots. De HvA hecht aan continuïteit van onderwijs en onderzoek: daarom biedt de HvA een vast contract aan medewerkers zodra dat mogelijk is. In 2018 was 88% procent van de medewerkers in vaste dienst.

De HvA streeft ernaar om een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Het is daarom ons streven om onze medewerkers een betere afspiegeling te laten zijn van de studentenpopulatie. Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar de werving & selectie en het behoud van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond. Een in 2018 nieuw initiatief is een traineeprogramma voor medewerkers met een ‘diverse’ achtergrond, die zich ontwikkelen tot docent of onderzoeker. De werving is in 2018 gestart.

Binnen de HvA is er een platform en zijn belangengroepen actief die het College van Bestuur advies geven over diversiteit.

Het beperken van de werkdruk heeft hoge prioriteit. Zo zorgen wij ervoor dat groepen niet te groot worden. Gemiddeld staat één docent voor 24 studenten, waarmee we het streefgetal uit ons instellingsplan (1:25) ruimschoots halen. Een ander initiatief om de werkdruk te beheersen is de inzet van een ‘vliegende brigade’ om werkdrukproblemen per team te helpen verminderen. De eerste ervaringen zijn positief. Bekijk de video hieronder voor een toelichting.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Meer algemeen faciliteert en organiseert de HvA diverse formele en informele platforms. Hierbij bieden we professionals de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te delen en nieuwe initiatieven op te zetten op het gebied van internationalisering, leidinggeven, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling.

Huisvesting

De HvA werkt aan vier eigentijdse campussen, waar studenten en medewerkers kennis uitwisselen, elkaar ontmoeten en samenwerken. Bekijk het filmpje om te zien hoe de HvA onderwijs en onderzoek de ruimte geeft.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De HvA kent een centrale medezeggenschapsraad en decentrale raden voor de faculteiten en voor de staven en diensten. Ook de opleidingscommissies hebben een vertegenwoordigende rol in de opleidingen. In de centrale en de faculteitsraden en in de opleidingscommissies zijn studenten vertegenwoordigd.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 juni 2019