HvA in Beeld

'De toekomst is van onze studenten’

Testimonial

Hanneke Reuling

Duurzaamheid is verantwoordelijkheid nemen voor onze aanwezigheid op aarde. Het is niet meer en niet minder, voor Hanneke Reuling, vicevoorzitter van het College van Bestuur.

'Natuurlijk betekent duurzaamheid voor een aankomend verpleegkundige iets anders dan voor een ICT’er of bouwkundige, maar elke HvA-student gaat tijdens zijn studie met dit onderwerp aan de slag.'

Hanneke Reuling - College van Bestuur

“Het gaat om de toekomst van onze studenten. Als hogeschool helpen wij hen hun betrokkenheid vorm te geven. Natuurlijk betekent duurzaamheid voor een aankomend verpleegkundige iets anders dan voor een ICT’er of bouwkundige, maar elke HvA-student gaat tijdens zijn studie met dit onderwerp aan de slag. Samen zoeken we innovatieve oplossingen om Amsterdam en omgeving te verduurzamen. Als kennisinstelling kunnen we dat waarmaken, met onze lectoraten en Centres of Expertise. Ik merk dat medewerkers en studenten heel begaan zijn met dit onderwerp.”

Afval wordt grondstof

“Noblesse oblige” – de HvA kijkt ook naar de eigen bedrijfsvoering. “Denk aan onze panden, catering, transportbewegingen en afvalverwerking. Die laatste wordt steeds meer circulair: afval wordt grondstof. De kennis van onze lectoraten kwam goed van pas bij de aanbesteding daarvoor. Ook nemen we als grote bewoner van het Knowledge Mile Park een serieus aandeel in het vergroenen daarvan.”

Moestuin

Zelf heeft Hanneke Reuling een groen hart. “Ik ben geen heilige, maar ik heb een grote liefde voor de natuur, wandel lange afstanden en ben dol op mijn moestuin. Het water daarvoor? Dat komt uit de sloot.”