HvA in Beeld

Matthijs Eijgelshoven

Testimonial

Matthijs Eijgelshoven

Binnen de HvA zijn er zo’n zesduizend studenten met een fysieke of mentale functiebeperking. De aandacht voor hen leeft, merkt Matthijs Eijgelshoven. Hij is programmaleider Studeren met een functiebeperking/chronische ziekte. “Dat het leeft, zie ik bijvoorbeeld aan de belangstelling voor ons Autismebelevingscircuit of voor de studieochtenden.”

'Ik vind het mooi om te zien hoe mensen zich naar een betere toekomst werken'

Matthijs Eijgelshoven - programmaleider Studeren met een functiebeperking/chronische ziekte

Soft landing

2019 was het jaar van een succesvolle pilot. Matthijs: “We hebben op twee opleidingen per faculteit vóór de poort gesprekken gevoerd met aankomende studenten over hun verwachtingen en wat voor soort aanpassingen ze nodig hebben. Zo bereidden we een ‘zachte landing’ voor. Dat bleek zo effectief, dat we dit nu bij alle opleidingen invoeren.

Limitless

Ook booming: studentencommunity Limitless, voor studenten met een functiebeperking. “Limitless wordt steeds zichtbaarder, en studenten denken nu ook mee over de inrichting van gebouwen en voorlichting.”

Emancipatiemotor

“De HvA is een emancipatiemotor”, ziet Eijgelshoven. “Ik vind het mooi om te zien hoe mensen zich naar een betere toekomst werken. Dat we in zo’n grote, complexe organisatie dingen voor elkaar krijgen, is geweldig. Zo is het gelukt om het aanvraagproces voor voorzieningen een stuk sneller te maken, met minder schakels. Bijvoorbeeld toetstijdverlenging: die vragen studenten voortaan één keer aan en de toekenning gaat automatisch met hen mee naar het volgende studiejaar.”