HvA in Beeld

Jacob Eikelboom

Testimonial

Jacob Eikelboom

Het Platform Inclusie is een overkoepelend netwerk dat echt van onderaf is opgericht.

'Ik vind het zelf heel belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op de hogeschool. Daarom denken we mee over het HvA-beleid'

Jacob Eikelboom - docent en voorzitter van het Platform Inclusie

Bottom-up voor iedereen

“We signaleren en adviseren binnen de hele hogeschool over alles wat diversiteit en inclusie betreft. Gevraagd en ongevraagd. Ook het netwerk HvA Pride is vanuit het platform bottom-up ontstaan.” Jacob Eikelboom was betrokken bij zowel de oprichting van het Platform Inclusie als HvA Pride. “We zien dat er veel studenten en medewerkers op de HvA Pride-activiteiten af komen. Mensen vinden het prettig als er netwerken zijn waarbij ze kunnen aansluiten.”

All Inclusive

Met de HvAll Inclusive Awards geeft de hogeschool studenten en medewerkers die zich inzetten voor diversiteit een podium. Eikelboom: “We zijn als HvA een grote organisatie en tijdens de prijsuitreiking werd zichtbaar hoeveel er al gebeurt bij de verschillende faculteiten en opleidingen. Dat maakte dit een heel bijzondere middag.” De winnaar was de Diversity Hub, een platform dat bijeenkomsten organiseert waar studenten en docenten onderwerpen als diversiteit en identiteit bespreken. Een andere prijs ging naar een initiatief dat docenten helpt een toets te maken die aansluit bij veel verschillende soorten studenten.