HvA in Beeld

Amsterdams akkoord

Testimonial

Op 21 september 2020 tekende de HvA samen met acht andere hogeronderwijsinstellingen het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken onderwijs.

Met het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs’ committeert de HvA zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen voor het tegengaan van kansenongelijkheid.

Amsterdamse onderwijsinstellingen - waaronder de HvA

De onderwijsinstellingen verklaren zich hiermee gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie.

Lees hier het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs