HvA in Beeld

Amsterdam:Toekomstbestendig Evenwicht

Amsterdam worstelt in toenemende mate met het veranderende gebruik van stedelijke consumptieruimten. Dit zijn delen van de stad waar wonen, werken, consumeren en recreëren gelijktijdig en door elkaar plaatsvinden.

Onderzoek duurzame ontwikkeling stedelijke consumptieruimten

Alhoewel dit gemengde karakter in potentie een belangrijke stedelijke kwaliteit is, blijkt dit in veel gebieden niet zomaar haalbaar. In bepaalde buurten wordt het (te) druk, terwijl andere buurten kampen met teruglopende bezoekersaantallen en leegstand. De HvA doet als kennisinstelling onderzoek naar deze processen. Bewoners, ondernemers en gebiedsontwikkelaars hebben elk hun eigen belang, maar er is grote onderlinge afhankelijkheid voor een duurzame ontwikkeling van het gebied. De vraag die centraal staat is hoe stakeholders met diverse belangen tot collectieve actie kunnen komen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat ter plekke te versterken.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 juli 2020