HvA in Beeld

Gymmermansoog

Ongeveer 15 procent van de Amsterdamse basisschoolleerlingen heeft een matige of flinke achterstand in de grof-motorische ontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Bewegen In en Om School (BIOS).

Onderzoek naar achterstand in de grof-motorische ontwikkeling van Amsterdamse basisschoolleerlingen

Gymleraren op basisscholen vormen een sleutelrol bij het oplossen van dit probleem. Hoe zij het beste ondersteund kunnen worden in die rol was dé vraag van het Gymmermansoog-project, dat met subsidie van RAAK-SIA tussen 2014 en 2019 werd uitgevoerd. Het project leverde niet alleen een geschikt instrument op voor het testen van de motoriek, maar ook de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek. Deze route maakt in één klap duidelijk wie wat wanneer doet, zodat de handen nog krachtiger ineen kunnen worden geslagen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 juli 2020