HvA in Beeld

Fenix

Ondernemerschap wordt gekenmerkt door vallen en opstaan en de realiteit is dat veel ondernemingen het niet redden.

Onderzoek leren van mislukkingen huidige ondernemers/ ondernemingen voor de toekomst

Door meer inzicht te verkrijgen in het proces van mislukken en het te boven komen van deze mislukkingen door ondernemers en ondernemingen trachten onderzoekers van de HvA patronen te herkennen . Daarop worden lessen afgeleid voor (toekomstige) ondernemers, studenten in ondernemerschap, wetenschappers, beleidsmakers en professionals die betrokken zijn bij ondernemers. Dit gebeurt door verhalen te verzamelen en te analyseren van ondernemers die te maken hebben gehad met ondernemersfalen. Op basis van inzichten uit onderzoek hebben de HvA-onderzoekers een protocol ontwikkeld waarmee de ondernemers geïnterviewd kunnen worden door studenten.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 juli 2020