HvA in Beeld

Controversiële onderwerpen in de klas

Onderwijs in een diverse stad als Amsterdam brengt uitdagingen met zich mee. Voor docenten zijn dat momenten waarop controversiële onderwerpen aan de orde komen, zoals Zwarte Piet of terrorisme.

Onderzoek omgaan met controversiële onderwerpen in de klas

Dit zijn onderwerpen waarover de reacties en overtuigingen flink uit één kunnen lopen. Vooral docenten in het voortgezet onderwijs en mbo die werken met een diverse leerlingenpopulatie weten vaak niet goed hoe zij deze thema’s op een gestructureerde en effectieve manier kunnen behandelen. Samen met docenten en lerarenopleiders gingen onderzoekers van de HvA daarom op zoek naar manieren om docenten hierin te ondersteunen met behulp van pedagogisch-didactische strategieën. Het resultaat is onder andere een gesprekssjabloon met ontwerpprincipes voor lessen met een kritische dialoog. Doel is te stimuleren dat controversiële onderwerpen op een gestructureerde wijze in de les worden behandeld.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 juli 2020