Hogeschool van Amsterdam

HvA in de Stad

Knowledge Mile

Ruimte voor vernieuwing

De Knowledge Mile is een internationaal toonaangevende business community en innovatiedistrict in het hart van Amsterdam. Tussen het Amstelplein en het stadhuis werken we aan oplossingen voor uitdagingen van onze hoofdstad. 

De Knowledge Mile strekt zich uit over een centraal deel van Amsterdam. De twee belangrijkste straten in het gebied tussen het Amstelplein en stadhuis zijn de Wibaut- en Weesperstraat: een geografische dwarsdoorsnede van de stad waar grootstedelijke vraagstukken voor het oprapen liggen. Zo kampt de Knowledge Mile onder meer met luchtverontreiniging en extreme regenval.

Wij willen het leef- en werkklimaat in het gebied verbeteren. Samen met buurtbewoners, ondernemers, creatieve studenten, praktijkonderzoekers en de gemeente vormen we de stad van morgen. Dat is in onze ogen een duurzame, groene, veilige en genetwerkte omgeving.

Plekken

Centrum, Oost, Wibautstraat

Uitdagingen

Duurzaam & groen, openbare ruimte & veiligheid, talent & netwerk

Initiatiefnemers

Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool Inholland

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  HvA in de Stad 28 januari 2021